Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 18.12.2018

Výsledky denního trhu ČR - 18.12.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 51,70 2 747,0 0,0 107,0
2 50,10 2 901,2 0,0 102,8
3 49,00 2 970,3 0,0 363,1
4 47,50 3 302,4 0,0 863,7
5 48,50 3 090,4 0,0 596,6
6 52,69 2 788,4 114,6 0,0
7 62,80 2 850,7 213,0 0,0
8 75,00 3 294,1 197,0 0,0
9 76,45 3 049,9 60,0 0,0
10 76,00 2 958,4 58,0 0,0
11 74,09 2 915,8 60,0 0,0
12 73,28 2 961,7 63,0 0,0
13 73,49 3 159,2 64,0 0,0
14 72,20 3 020,6 63,0 0,0
15 71,95 3 208,1 66,0 0,0
16 74,99 3 027,5 68,0 0,0
17 75,99 2 993,4 15,0 0,0
18 74,43 3 090,6 21,0 0,0
19 71,06 2 953,6 26,0 0,0
20 73,27 2 883,9 31,0 0,0
21 66,31 2 662,1 31,0 0,0
22 65,93 2 393,6 55,0 0,0
23 58,49 2 255,2 0,0 0,1
24 49,89 2 127,8 0,0 93,8
Celkem 69 605,9 1 205,6 2 127,1
SPOT MARKET INDEX -  18.12.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 65,21 8,34 pokles
PEAK LOAD 73,93 12,58 pokles
OFFPEAK LOAD 56,49 2,12 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 69 605,9
PEAK LOAD 36 222,7
OFFPEAK LOAD 33 383,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)