Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 21.12.2018

Výsledky denního trhu ČR - 21.12.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 43,81 2 503,9 0,0 405,9
2 41,10 2 496,7 0,0 531,7
3 39,21 2 409,2 0,0 426,4
4 37,16 2 296,3 0,0 436,3
5 39,27 2 359,4 0,0 370,8
6 45,01 2 471,2 0,0 167,6
7 57,74 2 518,2 0,0 78,3
8 63,10 2 682,6 0,0 112,6
9 65,55 2 468,6 0,0 22,2
10 66,81 2 502,9 52,0 0,0
11 65,00 2 534,1 0,0 63,4
12 63,64 2 555,8 52,0 0,0
13 64,15 2 593,3 51,7 0,0
14 62,90 2 789,9 52,0 0,0
15 62,65 2 860,2 52,0 0,0
16 64,74 2 837,5 52,0 0,0
17 65,99 2 791,5 32,0 0,0
18 62,70 2 756,3 32,0 0,0
19 54,80 2 543,6 32,0 0,0
20 50,41 2 621,8 32,0 0,0
21 51,50 2 555,8 9,0 0,0
22 50,65 2 324,6 0,0 169,2
23 40,00 2 331,2 0,0 152,1
24 34,01 2 119,9 0,0 93,2
Celkem 60 924,5 448,7 3 029,7
SPOT MARKET INDEX -  21.12.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 53,83 7,64 pokles
PEAK LOAD 62,45 5,15 pokles
OFFPEAK LOAD 45,21 10,88 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 60 924,5
PEAK LOAD 31 855,5
OFFPEAK LOAD 29 069,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)