Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 22.12.2018

Výsledky denního trhu ČR - 22.12.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 22,05 2 847,4 225,3 0,0
2 20,00 2 616,5 100,8 0,0
3 20,76 2 567,1 78,3 0,0
4 22,20 2 429,2 65,8 0,0
5 21,32 2 812,9 93,7 0,0
6 22,10 3 035,5 198,4 0,0
7 24,16 2 396,4 0,0 57,9
8 33,43 2 369,6 0,0 112,0
9 41,57 2 283,9 0,0 43,6
10 48,10 2 272,5 0,0 28,8
11 48,87 2 191,6 0,0 28,1
12 52,30 2 222,9 103,5 0,0
13 51,00 2 397,2 28,1 0,0
14 50,30 2 323,3 0,0 0,7
15 50,70 2 230,4 0,0 38,3
16 51,86 2 246,6 0,0 98,5
17 57,76 2 365,3 0,0 11,9
18 59,80 2 482,6 0,0 54,3
19 56,34 2 595,5 0,0 98,8
20 53,00 2 684,2 0,0 169,4
21 52,80 2 553,5 0,0 132,4
22 43,80 2 669,0 0,0 174,4
23 43,75 2 620,8 0,0 310,9
24 34,90 2 741,9 0,0 448,0
Celkem 59 955,8 893,9 1 808,0
SPOT MARKET INDEX -  22.12.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 40,95 23,92 pokles
PEAK LOAD 51,80 17,05 pokles
OFFPEAK LOAD 30,11 33,41 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 59 955,8
PEAK LOAD 28 296,0
OFFPEAK LOAD 31 659,8

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)