Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 23.12.2018

Výsledky denního trhu ČR - 23.12.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 34,40 2 691,0 0,0 208,2
2 30,51 2 776,9 0,0 323,2
3 31,04 3 002,0 0,0 240,2
4 29,39 3 151,6 0,0 39,3
5 29,34 3 157,2 0,0 65,0
6 29,39 3 180,1 0,0 1,3
7 28,60 2 918,2 73,5 0,0
8 31,10 2 882,1 135,2 0,0
9 34,41 2 263,5 0,0 12,9
10 42,00 2 688,4 155,1 0,0
11 46,00 2 717,9 169,6 0,0
12 51,00 2 859,8 362,2 0,0
13 51,00 2 733,0 266,5 0,0
14 50,00 2 809,5 233,3 0,0
15 49,30 2 774,1 202,6 0,0
16 51,80 2 830,9 159,3 0,0
17 56,00 2 675,4 112,6 0,0
18 60,00 2 506,9 10,0 0,0
19 62,56 2 491,7 0,0 17,9
20 58,95 2 521,4 0,0 121,7
21 58,00 2 358,0 0,0 149,3
22 54,60 2 552,5 0,0 371,2
23 51,90 2 647,1 0,0 397,0
24 46,20 2 891,7 0,0 445,4
Celkem 66 080,9 1 879,9 2 392,6
SPOT MARKET INDEX -  23.12.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 44,48 8,61 nárůst
PEAK LOAD 51,09 1,38 pokles
OFFPEAK LOAD 37,87 25,80 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 66 080,9
PEAK LOAD 31 872,5
OFFPEAK LOAD 34 208,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)