Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 24.12.2018

Výsledky denního trhu ČR - 24.12.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 33,73 3 171,7 0,0 581,7
2 32,50 3 281,9 0,0 530,6
3 31,23 3 371,2 0,0 626,8
4 28,01 3 432,7 0,0 835,3
5 28,61 3 546,2 0,0 837,2
6 30,18 3 800,0 0,0 548,0
7 31,33 4 101,0 0,0 571,4
8 32,85 3 368,3 0,0 631,2
9 40,01 3 634,0 0,0 569,6
10 48,00 3 701,9 0,0 394,2
11 47,60 3 875,6 0,0 384,5
12 49,90 3 392,8 0,0 364,6
13 50,00 3 338,7 0,0 420,2
14 49,90 3 188,4 0,0 407,9
15 48,03 3 069,2 0,0 457,7
16 49,00 3 519,9 0,0 662,0
17 52,00 3 419,8 0,0 625,7
18 51,70 3 498,2 0,0 706,4
19 48,40 3 632,3 0,0 900,4
20 45,49 3 622,3 0,0 738,2
21 42,38 3 518,1 0,0 718,2
22 40,40 3 315,0 0,0 735,8
23 40,40 3 338,0 0,0 935,7
24 35,10 3 360,9 0,0 1 059,2
Celkem 83 498,1 0,0 15 242,5
SPOT MARKET INDEX -  24.12.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 41,11 7,56 pokles
PEAK LOAD 48,34 5,38 pokles
OFFPEAK LOAD 33,89 10,51 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 83 498,1
PEAK LOAD 41 893,1
OFFPEAK LOAD 41 605,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)