Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 26.12.2018

Výsledky denního trhu ČR - 26.12.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 20,00 2 851,0 0,0 975,5
2 18,16 2 754,5 0,0 866,1
3 17,00 2 601,6 0,0 848,4
4 15,74 2 315,4 0,0 566,4
5 16,58 2 558,2 0,0 833,4
6 10,00 2 850,0 0,0 739,5
7 8,87 2 331,7 0,0 566,0
8 23,95 2 295,5 0,0 616,3
9 32,67 2 832,9 0,0 524,7
10 38,38 2 800,0 0,0 506,2
11 40,20 2 779,3 0,0 490,5
12 41,70 2 673,5 0,0 450,0
13 41,00 2 675,6 0,0 442,6
14 41,00 2 673,6 0,0 382,8
15 41,00 2 828,4 0,0 380,8
16 43,00 2 731,9 0,0 429,6
17 46,37 2 390,4 0,0 266,6
18 48,00 2 582,9 0,0 527,5
19 48,00 2 814,5 0,0 639,4
20 49,00 2 697,1 0,0 680,4
21 48,00 2 801,9 0,0 472,8
22 46,00 2 707,4 0,0 331,9
23 45,00 2 715,9 0,0 457,4
24 40,81 2 822,3 0,0 550,0
Celkem 64 085,5 0,0 13 544,8
SPOT MARKET INDEX -  26.12.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 34,18 59,37 nárůst
PEAK LOAD 42,53 61,96 nárůst
OFFPEAK LOAD 25,84 55,27 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 64 085,5
PEAK LOAD 32 480,1
OFFPEAK LOAD 31 605,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)