Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 27.12.2018

Výsledky denního trhu ČR - 27.12.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 40,19 3 148,1 0,0 935,7
2 40,40 3 139,6 0,0 939,7
3 40,94 3 303,8 0,0 959,2
4 38,98 3 580,1 0,0 1 359,7
5 38,97 3 044,2 0,0 964,0
6 40,40 2 925,1 0,0 849,5
7 45,67 2 932,5 0,0 468,4
8 55,00 2 941,1 0,0 279,7
9 60,50 3 000,3 0,0 206,6
10 52,90 3 122,0 0,0 179,9
11 57,50 3 154,9 0,0 438,1
12 60,00 3 098,4 0,0 408,3
13 59,10 3 039,5 0,0 293,4
14 60,00 3 063,0 0,0 268,9
15 59,47 2 992,8 0,0 295,0
16 60,50 2 991,3 0,0 298,0
17 66,50 3 121,2 0,0 188,0
18 65,10 3 177,3 0,0 296,3
19 63,00 3 174,0 0,0 293,8
20 62,00 3 102,4 0,0 385,3
21 57,50 3 136,3 0,0 164,7
22 49,91 2 977,4 0,0 279,8
23 58,33 2 830,1 0,0 466,7
24 40,40 2 831,9 0,0 460,4
Celkem 73 827,3 0,0 11 679,1
SPOT MARKET INDEX -  27.12.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 53,05 55,19 nárůst
PEAK LOAD 60,55 42,38 nárůst
OFFPEAK LOAD 45,56 76,29 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 73 827,3
PEAK LOAD 37 037,1
OFFPEAK LOAD 36 790,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)