Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 28.12.2018

Výsledky denního trhu ČR - 28.12.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 25,13 2 410,7 0,0 579,4
2 30,26 2 284,8 0,0 383,8
3 26,03 2 432,2 0,0 416,9
4 35,00 2 768,0 0,0 493,4
5 26,16 2 544,3 0,0 682,3
6 34,00 2 313,7 0,0 575,5
7 51,72 2 466,3 0,0 415,5
8 61,04 2 794,5 0,0 575,6
9 64,00 2 539,2 0,0 618,3
10 63,50 2 587,1 0,0 694,7
11 63,20 2 672,0 0,0 665,9
12 63,97 2 549,9 0,0 599,1
13 61,90 2 467,2 0,0 618,9
14 60,96 2 708,2 0,0 517,5
15 61,00 2 652,9 0,0 510,6
16 62,97 2 917,5 0,0 508,8
17 66,68 2 787,7 0,0 440,1
18 67,65 2 834,8 0,0 695,2
19 68,00 2 709,3 0,0 626,0
20 67,92 2 658,0 0,0 432,8
21 63,50 2 666,3 0,0 476,0
22 57,89 2 739,2 0,0 738,0
23 56,00 2 730,5 0,0 745,8
24 48,80 2 707,9 0,0 693,5
Celkem 62 942,2 0,0 13 703,6
SPOT MARKET INDEX -  28.12.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 53,64 1,10 nárůst
PEAK LOAD 64,31 6,22 nárůst
OFFPEAK LOAD 42,96 5,70 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 62 942,2
PEAK LOAD 32 083,8
OFFPEAK LOAD 30 858,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)