Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 29.12.2018

Výsledky denního trhu ČR - 29.12.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 49,39 2 929,1 0,0 104,9
2 46,60 2 686,0 0,0 354,4
3 44,49 2 921,9 0,0 714,8
4 42,36 2 922,5 0,0 1 062,4
5 42,38 2 800,3 0,0 1 097,2
6 43,00 2 583,0 0,0 529,2
7 42,49 2 244,9 0,0 248,2
8 47,49 2 427,4 0,0 323,8
9 51,50 2 306,5 0,0 427,8
10 55,37 2 308,3 0,0 149,1
11 55,20 2 305,4 0,0 150,5
12 56,30 2 350,1 0,0 159,6
13 53,90 2 382,0 87,3 0,0
14 50,25 2 627,7 163,9 0,0
15 46,51 2 765,3 241,9 0,0
16 46,11 2 951,0 408,4 0,0
17 49,44 3 168,0 618,0 0,0
18 51,60 3 053,8 558,5 0,0
19 51,43 2 816,7 494,6 0,0
20 48,03 2 779,6 500,7 0,0
21 45,50 2 693,7 555,6 0,0
22 34,80 2 442,7 400,4 0,0
23 24,94 2 517,2 223,5 0,0
24 15,54 2 679,0 74,3 0,0
Celkem 63 662,1 4 327,1 5 321,9
SPOT MARKET INDEX -  29.12.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 45,61 14,97 pokles
PEAK LOAD 51,30 20,23 pokles
OFFPEAK LOAD 39,92 7,09 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 63 662,1
PEAK LOAD 31 814,4
OFFPEAK LOAD 31 847,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)