Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 30.12.2018

Výsledky denního trhu ČR - 30.12.2018
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 1,00 2 268,9 120,7 0,0
2 2,07 2 582,8 48,2 0,0
3 0,00 2 972,3 145,8 0,0
4 0,30 3 329,0 30,2 0,0
5 0,00 3 446,0 145,9 0,0
6 0,10 3 047,2 18,6 0,0
7 0,01 2 897,9 136,7 0,0
8 1,00 2 512,4 89,0 0,0
9 22,11 2 456,8 195,5 0,0
10 31,81 2 663,9 382,0 0,0
11 35,00 3 132,4 433,9 0,0
12 36,30 3 061,0 520,9 0,0
13 37,33 3 234,5 446,5 0,0
14 36,00 3 005,5 404,9 0,0
15 35,27 2 903,7 362,9 0,0
16 37,14 3 071,3 374,3 0,0
17 50,00 3 086,3 452,7 0,0
18 54,00 3 026,3 243,1 0,0
19 54,47 3 105,7 251,5 0,0
20 55,07 3 245,9 268,1 0,0
21 53,00 3 140,4 347,9 0,0
22 48,35 3 075,3 189,2 0,0
23 44,23 3 140,7 80,1 0,0
24 36,04 3 226,7 135,6 0,0
Celkem 71 632,9 5 824,2 0,0
SPOT MARKET INDEX -  30.12.2018
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 27,94 38,74 pokles
PEAK LOAD 40,38 21,30 pokles
OFFPEAK LOAD 15,51 61,15 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 71 632,9
PEAK LOAD 35 993,3
OFFPEAK LOAD 35 639,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)