Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 01.01.2019

Výsledky denního trhu ČR - 01.01.2019
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 8,50 2 581,7 836,8 0,0
2 3,97 2 518,5 701,6 0,0
3 4,70 2 549,0 776,8 0,0
4 0,93 3 219,5 737,0 0,0
5 3,90 3 262,6 896,7 0,0
6 7,95 3 280,7 921,6 0,0
7 11,70 3 235,3 870,8 0,0
8 5,01 3 132,1 1 008,3 0,0
9 1,01 2 979,1 1 042,1 0,0
10 0,11 2 353,6 907,5 0,0
11 14,80 2 286,2 835,5 0,0
12 15,50 2 372,2 918,1 0,0
13 16,50 2 311,1 843,0 0,0
14 16,00 2 402,8 901,3 0,0
15 19,53 2 326,9 891,8 0,0
16 5,00 2 339,5 836,0 0,0
17 20,00 2 593,8 1 020,0 0,0
18 16,74 2 481,2 897,9 0,0
19 22,14 2 371,0 860,0 0,0
20 23,27 2 209,9 708,0 0,0
21 23,00 2 520,6 945,1 0,0
22 20,00 2 463,9 980,2 0,0
23 18,00 2 541,0 933,8 0,0
24 -0,99 2 521,5 967,3 0,0
Celkem 62 853,7 21 237,2 0,0
SPOT MARKET INDEX -  01.01.2019
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 11,55 76,96 pokles
PEAK LOAD 14,22 75,17 pokles
OFFPEAK LOAD 8,89 79,33 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 62 853,7
PEAK LOAD 29 027,3
OFFPEAK LOAD 33 826,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)