Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 03.01.2019

Výsledky denního trhu ČR - 03.01.2019
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 43,00 2 483,5 608,0 0,0
2 42,99 2 437,5 503,0 0,0
3 42,11 2 103,6 318,9 0,0
4 42,05 2 000,4 0,0 3,6
5 43,17 1 840,2 0,0 10,0
6 45,59 2 378,2 436,5 0,0
7 48,86 2 855,5 654,9 0,0
8 60,50 2 947,9 607,0 0,0
9 65,21 2 777,1 567,2 0,0
10 63,50 2 844,7 676,3 0,0
11 62,33 2 854,3 667,6 0,0
12 62,71 2 913,7 778,4 0,0
13 64,40 3 014,5 825,9 0,0
14 65,22 2 978,7 794,0 0,0
15 66,54 2 894,3 793,1 0,0
16 68,30 3 039,0 795,8 0,0
17 70,63 3 011,5 783,1 0,0
18 73,00 2 898,9 562,8 0,0
19 73,42 2 890,2 521,7 0,0
20 71,48 2 923,2 719,4 0,0
21 69,50 3 346,1 1 032,7 0,0
22 63,00 3 010,6 1 175,9 0,0
23 58,00 2 643,2 599,1 0,0
24 51,08 2 479,6 567,4 0,0
Celkem 65 566,4 14 988,7 13,6
SPOT MARKET INDEX -  03.01.2019
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 59,02 55,14 nárůst
PEAK LOAD 67,23 27,21 nárůst
OFFPEAK LOAD 50,82 118,66 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 65 566,4
PEAK LOAD 35 040,1
OFFPEAK LOAD 30 526,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)