Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 05.01.2019

Výsledky denního trhu ČR - 05.01.2019
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 28,10 3 274,5 1 263,3 0,0
2 26,87 3 863,0 1 226,8 0,0
3 29,13 3 929,1 1 416,1 0,0
4 26,33 3 962,6 1 403,9 0,0
5 25,72 3 957,0 1 422,9 0,0
6 23,48 3 804,7 1 286,5 0,0
7 26,26 3 861,3 1 404,8 0,0
8 27,00 2 943,4 1 389,6 0,0
9 35,89 2 890,7 1 432,1 0,0
10 50,52 2 998,5 1 455,0 0,0
11 53,56 3 100,4 1 455,0 0,0
12 54,37 3 124,7 1 455,0 0,0
13 52,99 3 005,1 1 455,0 0,0
14 52,00 2 981,0 1 455,0 0,0
15 50,50 3 003,9 1 455,0 0,0
16 51,70 3 042,6 1 455,0 0,0
17 54,50 3 144,0 1 455,0 0,0
18 58,00 3 254,1 1 455,0 0,0
19 59,70 3 294,5 1 455,0 0,0
20 59,00 3 050,7 1 455,0 0,0
21 55,00 3 134,4 1 455,0 0,0
22 50,50 3 121,2 1 455,0 0,0
23 49,25 3 087,6 1 385,1 0,0
24 43,06 3 243,8 1 261,6 0,0
Celkem 79 072,8 33 807,7 0,0
SPOT MARKET INDEX -  05.01.2019
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 43,48 18,37 pokles
PEAK LOAD 52,73 13,53 pokles
OFFPEAK LOAD 34,23 24,86 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 79 072,8
PEAK LOAD 36 890,2
OFFPEAK LOAD 42 182,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)