Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 07.01.2019

Výsledky denního trhu ČR - 07.01.2019
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 49,01 2 632,1 282,8 0,0
2 48,46 2 479,2 0,0 111,8
3 46,60 2 403,7 0,0 382,0
4 46,02 2 309,1 0,0 295,7
5 47,00 2 227,3 67,3 0,0
6 50,52 3 005,5 580,3 0,0
7 62,00 4 011,1 1 158,5 0,0
8 71,10 3 543,3 1 131,9 0,0
9 74,83 3 229,2 847,9 0,0
10 75,09 3 390,9 923,7 0,0
11 75,23 3 282,9 929,4 0,0
12 75,45 3 420,3 1 046,5 0,0
13 73,91 3 629,3 1 320,3 0,0
14 72,00 3 708,2 1 380,0 0,0
15 72,00 3 620,0 1 380,0 0,0
16 72,99 3 523,4 1 328,5 0,0
17 71,00 3 807,4 1 346,6 0,0
18 71,00 3 819,7 1 380,0 0,0
19 65,00 3 681,4 1 380,0 0,0
20 61,31 3 644,0 1 380,0 0,0
21 48,73 3 794,3 1 380,0 0,0
22 52,00 3 497,1 1 380,0 0,0
23 58,30 2 943,5 1 026,1 0,0
24 40,70 3 144,9 1 380,0 0,0
Celkem 78 747,8 23 029,8 789,5
SPOT MARKET INDEX -  07.01.2019
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 61,68 18,42 nárůst
PEAK LOAD 71,65 24,81 nárůst
OFFPEAK LOAD 51,70 10,58 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 78 747,8
PEAK LOAD 42 756,7
OFFPEAK LOAD 35 991,1

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)