Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 09.01.2019

Výsledky denního trhu ČR - 09.01.2019
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 31,01 2 792,9 1 555,0 0,0
2 34,96 2 762,6 1 511,6 0,0
3 29,98 2 777,5 1 555,0 0,0
4 29,16 2 752,2 1 555,0 0,0
5 35,01 2 778,5 1 555,0 0,0
6 43,10 3 220,0 1 555,0 0,0
7 57,50 3 555,2 1 555,0 0,0
8 67,43 3 662,6 1 355,0 0,0
9 68,49 3 458,3 1 355,0 0,0
10 69,88 3 481,3 1 355,0 0,0
11 70,48 3 478,0 1 355,0 0,0
12 68,10 3 384,6 1 355,0 0,0
13 70,92 3 445,5 1 355,0 0,0
14 70,33 3 498,1 1 355,0 0,0
15 70,00 3 359,4 1 355,0 0,0
16 70,00 3 383,9 1 355,0 0,0
17 72,04 3 724,3 1 555,0 0,0
18 73,00 3 548,9 1 555,0 0,0
19 69,47 3 420,8 1 555,0 0,0
20 66,23 3 238,2 1 555,0 0,0
21 62,68 3 282,8 1 555,0 0,0
22 50,00 3 265,6 1 555,0 0,0
23 50,01 3 305,2 1 555,0 0,0
24 46,78 3 088,4 1 555,0 0,0
Celkem 78 664,8 35 476,6 0,0
SPOT MARKET INDEX -  09.01.2019
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 57,36 1,90 nárůst
PEAK LOAD 69,91 6,66 nárůst
OFFPEAK LOAD 44,80 4,73 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 78 664,8
PEAK LOAD 41 421,3
OFFPEAK LOAD 37 243,5

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)