Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 11.01.2019

Výsledky denního trhu ČR - 11.01.2019
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 51,69 2 778,4 1 007,6 0,0
2 50,97 2 843,5 857,4 0,0
3 49,10 2 854,7 917,1 0,0
4 48,22 2 979,4 1 000,0 0,0
5 48,07 3 006,7 1 004,3 0,0
6 49,77 3 160,6 1 134,8 0,0
7 57,80 3 437,8 1 542,8 0,0
8 66,96 3 373,5 1 225,0 0,0
9 69,01 3 285,5 1 242,3 0,0
10 69,07 3 353,6 1 300,2 0,0
11 67,00 3 126,3 1 129,5 0,0
12 64,00 3 272,1 1 293,2 0,0
13 65,60 3 217,8 1 329,5 0,0
14 64,90 3 572,3 1 555,0 0,0
15 63,15 3 621,3 1 555,0 0,0
16 67,99 3 709,8 1 555,0 0,0
17 64,11 3 650,2 1 555,0 0,0
18 66,96 3 418,5 1 555,0 0,0
19 64,15 3 424,1 1 551,2 0,0
20 58,93 3 254,4 1 555,0 0,0
21 51,42 3 367,9 1 555,0 0,0
22 49,73 2 975,9 1 491,1 0,0
23 47,61 2 863,4 1 555,0 0,0
24 39,36 2 819,8 1 421,1 0,0
Celkem 77 367,5 31 887,1 0,0
SPOT MARKET INDEX -  11.01.2019
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 58,15 13,93 pokles
PEAK LOAD 65,41 16,30 pokles
OFFPEAK LOAD 50,89 10,69 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 77 367,5
PEAK LOAD 40 905,9
OFFPEAK LOAD 36 461,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)