Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 12.01.2019

Výsledky denního trhu ČR - 12.01.2019
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 42,01 2 744,9 1 291,1 0,0
2 40,60 2 564,5 1 016,1 0,0
3 40,00 2 482,4 1 005,6 0,0
4 38,66 2 506,5 990,4 0,0
5 38,44 2 489,4 1 040,5 0,0
6 40,80 2 392,6 1 161,8 0,0
7 40,71 2 580,4 1 189,2 0,0
8 44,92 2 609,7 1 248,3 0,0
9 46,76 2 709,8 1 408,3 0,0
10 51,34 3 070,4 1 555,0 0,0
11 51,31 3 213,3 1 555,0 0,0
12 51,00 3 227,6 1 555,0 0,0
13 54,59 3 313,8 1 555,0 0,0
14 54,00 3 240,2 1 555,0 0,0
15 55,10 3 303,7 1 549,5 0,0
16 57,03 3 113,9 1 399,2 0,0
17 59,66 3 187,5 1 555,0 0,0
18 60,60 3 244,8 1 555,0 0,0
19 59,00 3 239,5 1 541,6 0,0
20 54,00 3 063,3 1 490,5 0,0
21 50,34 2 980,8 1 555,0 0,0
22 40,80 2 808,6 1 473,4 0,0
23 35,10 2 727,3 1 339,9 0,0
24 30,48 2 820,7 1 250,3 0,0
Celkem 69 635,6 32 835,7 0,0
SPOT MARKET INDEX -  12.01.2019
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 47,39 18,51 pokles
PEAK LOAD 54,53 16,62 pokles
OFFPEAK LOAD 40,24 20,93 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 69 635,6
PEAK LOAD 37 927,8
OFFPEAK LOAD 31 707,8

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)