Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 13.01.2019

Výsledky denního trhu ČR - 13.01.2019
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 23,06 2 565,6 1 224,9 0,0
2 23,26 2 700,4 1 104,9 0,0
3 21,98 2 795,5 1 191,9 0,0
4 23,16 3 186,4 1 276,0 0,0
5 21,00 3 118,5 1 197,1 0,0
6 20,05 3 050,5 1 141,1 0,0
7 20,00 2 887,7 1 195,1 0,0
8 20,00 2 522,4 1 148,2 0,0
9 27,42 2 784,9 1 301,6 0,0
10 42,00 2 892,1 1 400,0 0,0
11 50,00 2 827,8 1 382,2 0,0
12 46,23 3 115,1 1 542,0 0,0
13 46,00 2 989,8 1 412,6 0,0
14 49,60 2 959,0 1 382,7 0,0
15 52,09 2 954,4 1 308,0 0,0
16 50,10 2 891,4 1 270,5 0,0
17 56,00 2 931,5 1 274,8 0,0
18 56,84 2 992,3 1 261,3 0,0
19 55,00 2 927,2 1 239,2 0,0
20 54,68 2 805,0 1 139,8 0,0
21 52,53 2 665,6 1 157,2 0,0
22 49,00 2 669,9 1 268,8 0,0
23 45,51 2 539,9 1 166,1 0,0
24 40,20 2 391,7 1 120,4 0,0
Celkem 68 164,6 30 106,4 0,0
SPOT MARKET INDEX -  13.01.2019
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 39,40 16,84 pokles
PEAK LOAD 48,83 10,46 pokles
OFFPEAK LOAD 29,98 25,50 pokles
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 68 164,6
PEAK LOAD 35 070,5
OFFPEAK LOAD 33 094,1

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)