Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 14.01.2019

Výsledky denního trhu ČR - 14.01.2019
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 32,00 2 914,2 1 045,1 0,0
2 31,00 3 029,1 1 171,3 0,0
3 26,50 3 054,5 1 167,3 0,0
4 26,00 3 002,4 1 110,2 0,0
5 27,00 2 863,3 1 124,0 0,0
6 35,10 2 910,4 1 161,4 0,0
7 44,82 3 212,1 1 295,2 0,0
8 56,85 3 446,4 1 225,2 0,0
9 55,00 3 159,5 1 141,7 0,0
10 57,00 3 345,8 1 281,9 0,0
11 55,50 3 273,3 1 260,0 0,0
12 55,81 3 375,0 1 419,3 0,0
13 57,00 3 382,5 1 344,6 0,0
14 57,00 3 358,4 1 292,7 0,0
15 55,51 3 242,1 1 276,8 0,0
16 57,00 3 181,7 1 201,9 0,0
17 59,00 3 270,7 1 247,9 0,0
18 60,64 3 265,2 1 256,5 0,0
19 56,20 3 030,9 1 128,3 0,0
20 55,90 2 954,1 1 170,3 0,0
21 53,50 3 298,1 1 455,0 0,0
22 48,82 2 979,3 1 455,0 0,0
23 42,70 3 113,4 1 455,0 0,0
24 39,00 3 022,1 1 455,0 0,0
Celkem 75 684,5 30 141,6 0,0
SPOT MARKET INDEX -  14.01.2019
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 47,70 21,06 nárůst
PEAK LOAD 56,80 16,32 nárůst
OFFPEAK LOAD 38,61 28,78 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 75 684,5
PEAK LOAD 38 839,2
OFFPEAK LOAD 36 845,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)