Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 15.01.2019

Výsledky denního trhu ČR - 15.01.2019
Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Přeshraniční tok
(MWh)
ČRSR SRČR
1 37,39 2 906,4 1 349,5 0,0
2 35,10 3 051,0 1 369,0 0,0
3 32,76 3 116,1 1 405,4 0,0
4 31,49 3 089,9 1 400,3 0,0
5 31,34 3 144,5 1 455,0 0,0
6 37,50 3 228,9 1 455,0 0,0
7 47,70 3 399,0 1 455,0 0,0
8 56,01 3 265,4 1 055,7 0,0
9 59,00 3 134,9 1 032,6 0,0
10 60,85 3 044,6 1 077,3 0,0
11 61,00 2 979,2 1 080,1 0,0
12 59,00 3 213,0 1 386,2 0,0
13 59,26 3 363,7 1 439,1 0,0
14 60,13 3 410,0 1 453,5 0,0
15 58,00 3 423,9 1 455,0 0,0
16 60,99 3 273,9 1 358,1 0,0
17 61,51 3 533,5 1 455,0 0,0
18 60,00 3 452,7 1 455,0 0,0
19 58,17 3 359,2 1 455,0 0,0
20 56,45 3 442,6 1 455,0 0,0
21 52,00 3 519,2 1 455,0 0,0
22 45,37 3 272,7 1 455,0 0,0
23 40,03 3 054,7 1 455,0 0,0
24 30,69 3 093,6 1 455,0 0,0
Celkem 77 772,6 32 866,8 0,0
SPOT MARKET INDEX -  15.01.2019
Index EUR/MWh Změna (%)
BASE LOAD 49,66 4,10 nárůst
PEAK LOAD 59,53 4,81 nárůst
OFFPEAK LOAD 39,78 3,04 nárůst
Celkové množství ČR
MWh
BASE LOAD 77 772,6
PEAK LOAD 39 631,2
OFFPEAK LOAD 38 141,4

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)