Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Vnitrodenní trh

Výsledky vnitrodenního trhu - 17.01.2019

Výsledky vnitrodenního trhu - 17.01.2019
Hodina Zobchodované množství (MWh) Vážený průměr cen (EUR/MWh) Minimální cena (EUR/MWh) Maximální cena (EUR/MWh) Cena posledně uzavřeného kontraktu (EUR/MWh)
1 17,0 34,71 34,02 35,00 35,00
2 13,0 31,70 29,00 34,02 29,00
3 53,4 29,15 26,10 37,00 37,00
4 48,0 36,14 29,00 40,77 40,00
5 56,3 38,07 29,07 40,90 40,90
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24