Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Pro partnery

  • 9.3.2016

OTE dosáhl vynikajícího umístění v rámci průzkumu – používání IT technologií

OTE, a.s., (OTE) se na základě průzkumu společnosti INVENA stala společností, která aktivně a na vysoké profesionální úrovni využívá nejmodernější digitalizační technologie nejen v rámci svých každodenních činností ale i při naplňování středně a dlouhodobých strategických cílů.

Toto dotazníkové šetření prokázalo, že společnost OTE tyto technologie každodenně využívá z důvodu zefektivnění svých činností, pro snazší a rychlejší komunikaci se zákazníky a obchodními partnery.

Podle INVENTY je OTE jedna z nejmodernějších společností, která se používáním těchto digitálních technologií transformovala v digitalizační společnost, která propojuje on-line a off-line svět v jeden plně integrovaný, efektivní a ekonomicky výkonný celek a patří mezi špičky v energetickém prostředí.

OTE Profil digitální zralosti.docx (296 KB)
OTE Profil digitální zralosti II.docx (1,02 MB)

 

  • 25.2.2016

OTE se stal partnerem již 14. ročníku soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace 2015. Tuto soutěž v listopadu 2015 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí a ministerstvo pro místní rozvoj za účelem podpory činností vedoucích k úsporám energie, zvýšení energetické efektivnosti u konečného spotřebitele a využívání obnovitelných zdrojů energie. Pořadatelem je společnost TOP EXPO, více informací získáte na webových stránkách - http://www.top-expo.cz/ceep-2015/