Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
26.08.2013 10:55:09

Další kroky při integraci trhů České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska a Rumunska

Na základě Memoranda o porozumění o spolupráci podepsaného 11. července 2013 projednala Řídící skupina projektu 5M MC (Steering Committee), složená ze zástupců regulačních úřadů (ERÚ, ÚRSO, HEA, URE a ANRE), provozovatelů přenosových soustav (ČEPS, SEPS, MAVIR, PSE a Transelectrica) a operátorů trhu (OTE, OKTE, HUPX, TGE a OPCOM) České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska a Rumunska další kroky při integraci denních trhů s elektrickou energií.

Jako první krok bylo nutné zodpovědět základní otázky organizace propojených trhů v kontextu dalších integračních aktivit. Cílem průzkumu mezi účastníky jednotlivých trhů proto bylo získat zpětnou vazbu k případným dopadům navrhovaných opatření, a to zejména postoj účastníků ke stanovení času uzávěrky příjmu nabídek a rozsahu integrace (více informací k průzkumu naleznete zde).

Na základě důkladné analýzy výsledků průzkumu národní regulátoři konstatovali, že účastníci jednotlivých trhů mají odlišný názor na navrhované scénáře společného pentalaterálního projektu. V zájmu další integrace, přijala Řídící skupina stanovisko národních regulátorů o stanovení uzávěrky příjmu nabídek na 11. hodinu a vyjádřila souhlas s propojením denních trhů České republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska na principu market coupling. Všechny zúčastněné strany se dohodly na další úzké spolupráci při integraci s NWE (North West Europe) regionem. Připojení Polského trhu bude realizováno později v rámci projektu CEE FBMC (Central East Europe Flow-Based Market Coupling). Do té doby bude pět energetických burz nadále spolupracovat na implementaci PCR (Price Coupling of Regions), technického modelu, který je považován za cílové evropské řešení.

Tisková zpráva.pdf (227 KB)