Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
19.02.2014 11:32:56

Propojení Česko – Slovensko – Maďarsko – Rumunského denního trhu v Q4/2014

Na základě rozhodnutí projektu 5M Market Coupling (5M MC) ze srpna 2013 byla zahájen regionální projekt propojení trhů 4M Market Coupling (4M MC), zahrnující český, slovenský, maďarský a rumunský denní trh s elektřinou. Řídící výbor 4M MC vyhodnotil nejnovější vývoj, při kterém ocenil nadále trvající entuziasmus a plnou spolupráci všech zúčastněných stran. Řídící výbor projektu také potvrdil značný pokrok dosažený projektovým týmem a zdůraznil významný posun všech stran v posouzení požadovaných technických řešení a ocenil již zahájenou přípravu k zavedení všech systémů.

V lednu 2014 energetické burzy OTE, OKTE, HUPX a OPCOM dokončily nezbytné kroky nutné k implementaci řešení Price Coupling of Regions (PCR) do IT infrastruktury energetických burz OTE, OKTE, HUPX a OPCOM. Tímto se finální řešení stane plně kompatibilní s cílovým modelem jednotného evropského energetického trhu (IEM). Implementace PCR do systému jednotlivých energetických burz je nutná pro dosažení harmonizace celoevropského denního trhu s elektřinou, což je jedním z prioritních cílů EU. Zatímco OTE se stalo plnohodnotným členem PCR v březnu 2013, HUPX, OPCOM a OKTE na posledním jednání řídícího výboru oznámily úspěšný výběr poskytovatele služeb pro zajištění provozu PCR řešení. PCR je iniciativou sedmi evropských energetických burz, která poskytuje řešení jednotného algoritmu a sjednocených operačních postupů pro efektivní stanovení cen elektrické energie a využívání evropských přeshraničních přenosových kapacit na následující den.

Provozovatelé přenosových soustav se dohodli na architektuře systému TSO Management Function (mTMF), který umožňuje efektivní koordinaci všech běžných činností provozovatelů přenosových soustav a poskytuje rozhraní pro společnou komunikaci mezi provozovateli a burzami. mTMF bude po uvedení do provozu představovat univerzální platformu podporující meziregionální integraci trhu zaměřenou na budoucí rozšiřování o další trhy.

Na základě vývoje projektu řídící výbor schválil uvedení projektu 4M MC do provozu do konce roku 2014 s cílem umožnit využívání výhod propojených trhů jejím účastníkům. Díky projektu 4M MC se očekává zvýšení likvidity a efektivity na propojených trzích.

Polská burza (TGE), provozovatel přenosové soustavy (PSE) a regulační úřad (URE) mají v projektu 4M MC status pozorovatele, je tedy zajištěna vzájemná výměna informací a sdílení zkušeností, které usnadní jejich případné budoucí připojení.

Projekt 4M MC bude pravidelně informovat o dalším vývoji.

Tisková zpráva.pdf (230 KB)