Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Ke stažení

Registrace výrobců, pohyb v systému CS OTE
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Registrační formulář (poslední aktualizace 25.9.2018) Registrační formulář.pdf
Manuál pro registraci prostřednictvím webového formuláře (poslední aktualizace 30.11.2016) Manuál webový formulář.pdf
Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky (poslední aktualizace 30.11.2016) Manuál datová schránka.pdf
Kompletní manuál pro výrobce (poslední aktualizace červen 2019) Uživatelský manuál.pdf
Ostatní dokumentace
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Žádost o nastavení registračních práv oprávněné osobě Žádost oprávněné osobě.pdf
Žádost o registraci a nastavení funkce Zprostředkovatele Žádost o zprostředkovatele.pdf

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku

kapitola OPE č. 12 upravuje výplatu podpory týkající se výrobců elektřiny a tepla.

Obchodní podmínky
Vzor dokladu o výplatě podpory pro zelený bonus a decentrální výrobu Doklad o výplatě podpory ZB.pdf
Vzor dokladu o výplatě podpory pro zelený bonus a decentrální výrobu včetně odvodu z elektřiny ze slunečního záření Doklad o výplatě podpory ZB SLE.pdf