Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Ke stažení

 

Registrace výrobců, pohyb v systému CS OTE
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Registrační formulář (poslední aktualizace 25.9.2018) Registrační formulář.pdf
Manuál pro registraci prostřednictvím webového formuláře (poslední aktualizace 30.11.2016) Manuál webový formulář.pdf
Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky (poslední aktualizace 30.11.2016) Manuál datová schránka.pdf
Kompletní manuál pro výrobce (poslední aktualizace červen 2019) Uživatelský manuál.pdf
Dokumentace ke Kompenzaci na elektřinu
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Kompenzace na elektřinu - dokumentace pro obchodníky
dokumentace pro obchodníky.pdf

 

Dokumentace pro výrobce, distributory, vykupující a povinně vykupující platné od 17.12.2019
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Formáty zpráv XML POZE platné od 17.12.2019 D1.4.2 formáty XML.docx
XSD definice XML zpráv platné od 17.12.2019 XSD definice XML zpráv.zip
WSDL šablony pro automatickou komunikaci platné od 17.12.2019 WSDL šablony.zip

 

Dokumentace pro výrobce, distributory, vykupující a povinně vykupující
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Rozšíření IS OTE o modul POZE Rozšíření IS OTE o modul POZE.doc
Formáty zpráv XML POZE D1.4.2 formáty XML.docx
XSD definice XML zpráv XSD definice XML zpráv.zip
WSDL šablony pro automatickou komunikaci WSDL šablony.zip
Struktura a obsah migrovaných dat Struktura a obsah migrovaných dat.xlsx
Ostatní dokumentace
POPIS SOUBORY KE STAŽENÍ
Žádost o nastavení registračních práv oprávněné osobě Žádost oprávněné osobě.pdf
Žádost o registraci a nastavení funkce Zprostředkovatele Žádost o zprostředkovatele.pdf

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku

kapitola OPE č. 12 upravuje výplatu podpory týkající se výrobců elektřiny a tepla.

Obchodní podmínky
Vzor dokladu o výplatě podpory pro zelený bonus a decentrální výrobu Doklad o výplatě podpory ZB.pdf
Vzor dokladu o výplatě podpory pro zelený bonus a decentrální výrobu včetně odvodu z elektřiny ze slunečního záření Doklad o výplatě podpory ZB SLE.pdf