Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Přehled uplatněných záruk původu

Typ použité technologie Použitý zdroj energie Počet uplatněných záruk
Nespecifikováno Obnovitelný-Tepelný-Sluneční 3 598
Sluneční-Fotovoltaická-monokrystalické křemíkové panely Obnovitelný-Tepelný-Sluneční 372
Větrná-Nespecifikováno Obnovitelný-Mechanický-Vítr 14 841
Větrná-Pevninská Obnovitelný-Mechanický-Vítr 2 356
Vodní-Nespecifikováno Obnovitelný-Mechanický-Voda&Moře 33 694
Vodní-Průtokové (bez rezervoáru) Obnovitelný-Mechanický-Voda&Moře 19 752
Vodní-Přehradní (s rezervoárem) Obnovitelný-Mechanický-Voda&Moře 3 948
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Pevný-Nespecifikováno 9 538
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Pevný-Komunální odpad-Biogenní 4 865
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Plynný-Nespecifikováno 9 077
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Kejda prasat 401
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Energetické plodiny 385
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Plynný-Plyn z organického odpadu a trávení 468
Tepelná-Parní kondenzační turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Vedlejší produkty lesního hospodářství a odpady 10 214
Tepelná-Parní kondenzační turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Pevný-Biomasa-Zemědělské produkty 1 034
Tepelná-Plynová turbína s rekuperací tepla-Nespecifikováno Obnovitelný-Pevný-Biomasa-Nespecifikováno 5 475
Tepelná-Plynová turbína s rekuperací tepla-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Energetické plodiny 385
Tepelná-Spalovací turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Skládkový plyn 120
Tepelná-Spalovací turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Nespecifikováno 326
Tepelná-Spalovací turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Kejda prasat 51
Tepelná-Spalovací turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Kejda skotu 82
Tepelná-Spalovací turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Energetické plodiny 3 310
Tepelná-Spalovací turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Plyn z organického odpadu a trávení 51
Tepelná-Parní stroj-Výroba elektřiny Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Vedlejší produkty lesního hospodářství a odpady 33 190
Tepelná-Parní stroj-Výroba elektřiny Obnovitelný-Pevný-Biomasa-Zemědělské produkty 78
Tepelná-Parní stroj-Výroba elektřiny Obnovitelný-Kapalný-Rostlinný olej-Nespecifikováno 59
Tepelná-Parní stroj-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Vedlejší produkty lesního hospodářství a odpady 368