Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Přehled uplatněných záruk původu

Uplatněné záruky původu - prosinec 2018
Typ použité technologie Použitý zdroj energie Počet uplatněných záruk
Vodní-Nespecifikováno Obnovitelný-Mechanický-Voda&Moře 268
Vodní-Přehradní (s rezervoárem) Obnovitelný-Mechanický-Voda&Moře 10 906
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Nespecifikováno 175
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Ostatní kejda/Hnůj 157
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Energetické plodiny 1 195
Tepelná-Parní protitlaká turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Produkty lesního hospodářství 375
Tepelná-Spalovací turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Skládkový plyn 214
Tepelná-Spalovací turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Nespecifikováno 486
Tepelná-Spalovací turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Kejda prasat 31
Tepelná-Spalovací turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Kejda skotu 433
Tepelná-Spalovací turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Ostatní kejda/Hnůj 566
Tepelná-Spalovací turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Energetické plodiny 31 939
Tepelná-Spalovací turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Ostatní kejda/Hnůj 6
Tepelná-Spalovací turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Energetické plodiny 623