Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Přehled uplatněných záruk původu

Uplatněné záruky původu - listopad 2019
Typ použité technologie Použitý zdroj energie Počet uplatněných záruk
Vodní-Průtokové (bez rezervoáru) Obnovitelný-Mechanický-Voda&Moře 1
Tepelná-Spalovací turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Energetické plodiny 198