Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Plynárenství v Evropě a ve světě

Krátkodobý horizont

Evropa zůstává jediným regionem, kde se výhledově neočekává významný nárůst spotřeby plynu. Nicméně v následujících pěti letech může v EU pokračovat rozvoj poptávky po plynu pro výrobu elektrické energie. Především udrží-li se výhodné cenové podmínky na některých evropských trzích, včetně růstu cen emisních povolenek, mohou elektrárny spalující zemní plyn dále vytlačovat uhelné zdroje. Růst spotřeby plynu v elektroenergetice je nicméně výrazně závislý na výši ceny plynu a jejím poměru zejména k cenám uhlí. Vzhledem k momentálnímu růstu cen povolenek, které výrobu z uhlí dále prodražují, můžeme mírný růst spotřeby plynu v elektroenergetice v tomto časovém horizontu předpokládat. Později po roce 2022 by podle výhledu IEA měla spotřeba plynu v EU začít stagnovat. Podíl členských zemí na spotřebě plynu v EU v roce 2017 je ukázán na následujícím obrázku.

Podíl členských zemí na spotřebě plynu v EU v roce 2017

CZ 10.1.png


Dlouhodobý horizont

S dalším tlakem na dekarbonizaci energetiky by po roce 2035 měla začít spotřeba plynu v EU klesat. Na globální úrovni se naopak očekává kontinuální růst po celé zkoumané období. V roce 2040 by celosvětová poptávka měla dosáhnout na úroveň 5,3 bil. m3 plynu. Rozvíjející se země v Asii, Africe, Latinské Americe a na Blízkém východě budou nadále hlavními tahouny růstu poptávky po plynu ve světě (až 80% celosvětového růstu spotřeby). Z pohledu využití zemního plynu se na růstové křivce spotřeby bude podílet především poptávka průmyslového sektoru a výroba elektrické energie. Na úrovni produkce zemního plynu se očekává významný nárůst podílu nekonvenčního plynu (břidlicový plyn, slojový plyn a plyn z nízkopropustných písků), který by měl tvořit až 30% celkové těžby plynu. Kromě zemního plynu pocházejícího z těžby fosilních paliv se v Evropě stále více bude prosazovat výroba plynu o podobných vlastnostech metanizací vodíku vyrobeného elektrolýzou za využití energie z obnovitelných zdrojů (syntetický metan) či úpravou bioplynu (biometan).