Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Provoz zásobníků

Střednědobý horizont

Do roku 2030 se neočekává, že budou do provozu uvedeny nové zásobníkové kapacity, ovšem přesto dojde k navýšení skladovací kapacity. Počítá se s napojením Dolních Bojanovic (kapacita 643 mil. m3) a zároveň dojde k navýšení kapacit v Dambořicích a Uhřicích. Dnešní kapacita Dambořic 298 mil. m3 by měla být navýšená až na 458 mil. m3 v roce 2021, u Uhřic se očekává konstantní navyšování skladovací kapacity o 5 mil. m3 za rok až na celkových 345 mil. m3 v roce 2023 (dnes 330 mil. m3). Během krátkodobého horizontu je ve všech případových studiích komfortně dodržen poměr zásobníkové kapacity 35 až 40 % na roční spotřebě. To je jednak způsobeno výše zmíněným navýšením skladovací kapacity, ale také tím, že nárůst poptávky po zemním plynu je v tomto období mírný.


Dlouhodobý horizont

Okolo roku 2035 dochází ve všech řešených případových studiích k výraznému nárůstu poptávky po zemním plynu z důvodu realizace nových významných plynových zdrojů elektřiny a KVET. Aby nedošlo k poklesu skladovací kapacity pod úroveň 35 % vůči roční spotřebě, je přibližně od roku 2030 navržen rozvoj zásobníků. U Koncepční případové studie, kde dochází k největšímu nárůstu poptávky (223,2 TWh v roce 2060), se počítá s novou skladovací kapacitou 3,3 mld. m3 (nad rámec intenzifikace Dambořic a Uhřic a napojení Dolních Bojanovic). Pro zbylé případové studie Nové technologie a Konzervativní (poptávka okolo 165 TWh v roce 2060) je nutný totožný rozvoj zásobníkové kapacity – dojde k nárůstu o 1 mld. m3. Samostatná hodnota skladovací kapacity podzemních zásobníků však nemusí ukazovat na schopnost soustavy vypořádat se s nepříznivými stavy. Důležitý je také dostatečný výkon čerpání a kapacita potrubní infrastruktury. V roce 2060 bude možné pokrýt poptávku (při snížení dovozu o 75 %) 66 až 68 dní v závislosti na konkrétní případové studii. Pokud by navíc byla podnormální teplota (je počítáno s -12 °C), půjde pouze o 47 dní v Koncepční případové studii, 41 dní v případové studii Nové technologie a 40 dní v Konzervativní případové studii.

Tabulka 16.1    Poměr instalované kapacity zásobníků k roční spotřebě (%)

16.1_2019.png


Obrázek 16.2    Počet dnů provozu bez omezení spotřeby při snížení dovozu plynu o 75 %

16.2_2019.png


Obrázek 16.3    Poměr kapacity zásobníků ke spotřebě – s novými zásobníky dle studií rozvoje

16.3_2019.png