Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Síťové analýzy plynárenství

Střednědobý horizont

Dojde k navýšení přepravy plynu mezi obchodní oblastí Gaspool a CEGH v Rakousku. Na poptávku trhu reaguje společnost NET4GAS projekty označovanými jako Capacity4Gas. Vlivem navýšení tranzitů přes území ČR dojde k navýšení využití kapacit severní i jižní větve.

V tomto horizontu, dle případových studií, bude soustava disponovat dostatečnými kapacitami na všech předávacích stanicích, aby mohla pokrýt tuzemskou spotřebu. Pro udržení bezpečného provozu soustavy je vhodné realizovat projekt DN 1000 partial loop.

Ve střednědobém horizontu dojde k významnému navýšení kapacity zásobníků plynu napojením zásobníku v Dolních Bojanovicích na českou soustavu. Navýšení poptávky plynu v tomto období není ve srovnání s pozdějším vývojem příliš významné. Investice do další zásobníkové kapacity tedy nebudou potřebné.


Dlouhodobý horizont

Využití plynu při výrobě elektřiny vyžaduje adekvátní rozvoj zásobníkové kapacity a výkonu čerpání, protože bezpečnost dodávek plynu bude při vysoké výrobě elektřiny z plynu podmiňovat bezpečnost dodávek elektřiny, která má v energetice státu ještě méně zastupitelnou pozici. Rozvoj tuzemských zásobníků není jedinou možností, jak flexibilitu a zálohu v dodávkách plynu zajistit. Lze uvažovat o zajištění zásobníkové kapacity v zahraničí či se spolehnout na krátkodobý trh s plynem. Obojí s sebou nese navýšení energetické, a tím i bezpečnostní závislosti na zahraničí, které je v situaci, kdy bude plyn rutinně využíván k výrobě elektřiny a ke kombinované výrobě elektřiny a tepla, velmi rizikové. Přepravní soustava v případě realizace nových bloků a rozvoje spotřeby plynu dle Koncepční varianty nebude již kapacitně schopna bezpečně přepravit plyn ze severozápadu Čech k předacím místům do distribučních soustav, předně v distribučních oblastech Severozápadní zóna a Východní Čechy, a dochází zde včetně regionu Severní Moravy k překročení technických předacích kapacit. V takovém případě je nutné zajistit nejen kapacity předacích stanic do distribučních soustav, ale také již bude nutné dovážet plyn přes Slovensko, případně vynutit těžbu plynu z PZP do přepravní soustavy.

Obrázek 17.1    Využití kapacit hraničních předávacích profilů (Koncepční, 2060)

17.1_2019.png


Obrázek 17.2    Využití kapacit předávacích profilů s distribučními soustavami (Koncepční, 2060)

17.2_2019.png


Obrázek 17.3    Maximální hodinová spotřeba

17.3_2019.png