Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Trh a ekonomika plynárenství

Krátkodobý horizont

V krátkodobém horizontu do roku 2030 očekáváme mírný růst cen dodávek plynu do ČR v důsledku obdobného vývoje na globální úrovni. V letech 2020 až 2023 pravděpodobně nedojde k dříve očekávané světové nerovnováze nabídky a poptávky po plynu, která byla spojována s prudkým zvýšením kapacity světových exportních LNG terminálů. Na jejich růst odpovídá v dostatečné míře světová poptávka po plynu vedená strmým růstem zejména v Číně, ale i v dalších rozvíjejících se asijských státech. Navíc projekty, které by měly dále zvyšovat nabídku LNG na trhu po roce 2023 a zároveň již dosáhly na finální investiční rozhodnutí, zatím neexistují. Na českém trhu budou nadále dominovat dovozci plynu napojení na společnost Gazprom Export, která na základě dlouhodobého kontraktu (do roku 2035) dodává plyn pro české odběratele. Cena tohoto plynu je jen částečně tvořena tržní složkou, převládá zde indexace na ropu a její deriváty, a tudíž je o něco méně náchylná na sezónní výkyvy.


Dlouhodobý horizont

Ceny plynu na evropských trzích, včetně českého, budou v tomto období již téměř plně vycházet z tržního principu, a tudíž předpokládáme, že cena bude sledovat růstový trend i v dlouhodobém horizontu. Cenová arbitráž mezi dočasně levným a dostupným LNG a převážně ruským plynem se nicméně může projevit krátkodobým poklesem cen plynu v evropském tržním prostoru. Zde také bude docházet k růstu obchodování s plynem v regionálních obchodních bodech s postupným vyrovnáváním podílů OTC a burzovních transakcí.

Rozmezí celkových investic na obnovu a rozvoj plynárenství v období 2019 až 2050 dosáhne v závislosti na jednotlivých případových studiích výše 450 až 550 mld. CZK2016. K největším rozdílům mezi případovými studiemi dojde v závěru období, konkrétně v roce 2050, kdy se očekávané reálné roční investice budou pohybovat o 180 až 260% výše (18 až 26 mld. CZK2016) než v roce 2017. Odhad ročních investic do plynárenství v roce 2050 je ukázán na následujícím obrázku.

Odhad ročních investic do plynárenství v roce 2050

CZ 15.1.png