Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Trh se zemním plynem a ceny plynu

Střednědobý horizont

Cena zemního plynu na velkoobchodním trhu v ČR bude i nadále velmi úzce korelovat s cenami na hlavních evropských trzích, především s německou obchodní zónou Gaspool. Tento vztah dále upevní především vysoká kapacita na přeshraničních profilech obou států s velkými objemy plynu, které z Německa do ČR potečou. Situace se nezmění ani po plánovaném spojení Gaspool s druhou německou obchodní zónou NCG v roce 2021, a ceny na evropských trzích (Německo, Nizozemí, Velká Británie, Belgie a Francie) tak budou nadále hlavními faktory tvorby ceny plynu v českém virtuálním obchodním bodě (VTP CZ). Ceny plynu na evropských trzích téměř přestanou reflektovat cenu alternativních paliv (uhlí, ropa). Dominantní vliv na cenu plynu v Evropě mají tržní mechanismy – bilance nabídky a poptávky. Tento stav bude dále posilován postupným vytlačováním ropné indexace z dlouhodobých kontraktů. Očekávaná cena plynu na evropských trzích bude podle referenčního scénáře vykazovat mírně rostoucí tendenci až k hranici 23 EUR/MWh.

Dlouhodobý horizont

Výhled za hranici roku 2030 předpokládá nadále rostoucí tendenci, která předpokládá průměrnou roční cenu plynu na českém trhu v rozmezí 23 až 27 EUR/MWh v případě referenčního scénáře, který pracuje s vyrovnanou nabídkou a poptávkou po plynu na evropském trhu. Velkou neznámou zatím zůstává role nových forem plynu – obnovitelných plynů (biometan, syntetický metan, vodík), které mohou do plynárenské soustavy vstupovat i navzdory absenci primárně tržních pobídek, ale s podporou různých dotačních mechanismů. V takovém případě se očekává růst ceny plynu pod vlivem výše dané podpory a růst podílu podporovaných plynů na celkové spotřebě plynu. Odhad ročních investic do plynárenství činí v roce 2060 přibližně 21 mld. CZK2019 pro Koncepční případovou studii, pro zbylé dvě je to 16 mld. CZK2019.

Obrázek 18.1   Odhadované investice do plynárenství

18.1_2019.png