Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Zdroje plynu

Střednědobý horizont

Minimálně po dobu trvání dlouhodobého kontraktu mezi společností RWE Supply & Trading a Gazprom Export do roku 2035 by měl zemní plyn pocházející z Ruska dominovat zdrojovému portfoliu na českém trhu s přibližně dvoutřetinovým zastoupením. Kromě stabilní domácí těžby plynu na úrovni přibližně 1 až 2 % celkové spotřeby plynu v ČR bude i nadále zbytek potřeb saturován nákupy plynu na evropských plynárenských burzách. Ke konci zkoumaného období se s postupným přechodem stávajících bioplynových stanic na výrobny biometanu rozšíří také o domácí výrobu obnovitelného plynu v maximálním objemu srovnatelném s domácí těžbou.

Na evropské úrovni bude pokračovat majoritní zastoupení ruského plynu, který bude ve stále menší míře doplňován norským a alžírským plynem. Naopak rostoucí zastoupení by měl získávat zkapalněný zemní plyn pocházející nejčastěji z Kataru, Spojených států, Ruska či Nigérie. V relativně nevýznamném množství budou do Evropy (primárně Itálie) proudit dodávky plynu z ázerbájdžánské těžby v Kaspickém moři.

Dlouhodobý horizont

Po roce 2030 se bude podíl ruského plynu a LNG na evropském trhu nadále zvětšovat na úkor ustupující těžby v Norsku, Alžírsku a radikálně snížené těžby v Nizozemí. Podíl hlavních dvou zdrojů bude záviset primárně na celkové poptávce po plynu v EU, na cenách LNG na světových trzích a na strategii společnosti Gazprom, která se může buď snažit získat maximální možné pokrytí evropského trhu, nebo udržet výhodnější ceny exportovaného plynu. Ve vysokém scénáři dovozu ruského plynu se očekává až 195 mld. m3 ročně proudících do zemí EU v roce 2040, zatímco dodávky LNG dosáhnou úrovně pouze 40 mld. m3. V opačném scénáři si dovoz z Ruska udrží první pozici, nicméně objem LNG dodávek se mu významně přiblíží (135 ku 100 mld. m3). Obecně se však předpokládá, že podíl ruského plynu na evropském trhu tak či onak významným způsobem vzroste, jelikož kromě tradičních plynovodních dodávek se dovoz ruského plynu bude realizovat také formou LNG.

Tabulka 12.1    Výhled předpokládaných dodávek plynu do EU (v mld. m3)

12.1_2019.png


Tabulka 12.2    Rozvojové projekty a vliv scénářů na jejich případné využití

12.2_2019.png