Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Zřízení přístupu do systému EZP

Postup pro zřízení přístupu do systému EZP

O přístup do systému Evidence záruk původu (EZP) mohou požádat pouze držitelé licence ERÚ na výrobu elektřiny nebo na obchod s elektřinou.

  1. Přístup do systému EZP je možné zřídit v Portálu CS OTE – sekce EZP – stránka „Otevření účtu EZP“. Na této stránce uvidí osoba s rolí „Správa vlastních údajů RÚT“ formulář s předvyplněnými položkami a tlačítkem „Otevřít účet v EZP“. Po kliknutí na toto tlačítko a potvrzení elektronickým podpisem dojde k otevření účtu a zpřístupnění EZP.
  2. Osoba s rolí „Správa vlastních údajů RÚT“ může přidělit oprávnění (tzv. činnost) k přístupu do EZP všem osobám účastníka, u kterých o tento přístup stojí. Po tomto kroku doporučujeme vypnout a znovu zapnout internetový prohlížeč, aby se do něj změna promítla. Manuál pro přidělení tohoto oprávnění naleznete zde – přidělení činnosti.pdf

Obchodníci s elektřinou mohou nyní přeskočit až na krok č. 5. Kroky č. 3 a 4 se týkají pouze výrobců elektřiny.

  1. U každého výrobního zdroje musí být řádně vyplněn název výrobny a také adresa výrobny (buď formou GPS souřadnic, nebo klasické adresy). Tyto položky je nutno zkontrolovat (a případně doplnit) na formuláři v portálu POZE – Nárok na podporu. Postup pro provedení doplnění dat o zdroji naleznete zde – doplnění údajů o výrobně.pdf
  2. Dále provede osoba účastníka s přiděleným oprávněním přístupu do EZP doplnění údajů o zdroji (zdrojích) v sekci POZE – Evidence záruk původu. Jedná se o položky Typ použitých zdrojů energií (možno zvolit více položek, když na klávesnici podržíte tlačítko Ctrl) a Typ použité technologie. V případě spalovacích zdrojů (např. bioplynové stanice nebo spalování biomasy) je ještě nutno vyplnit položky Převládající využití tepla a Instalovaný tepelný výkon (MW). Postup pro provedení doplnění dat o zdroji naleznete zde – doplnění údajů o výrobně.pdf
  3. Osobě účastníka s přiděleným oprávněním přístupu do EZP by se již měly v portálu CS OTE – v sekci EZP – zobrazovat veškeré položky. Při dalším vstupu do EZP (po kliknutí na jakoukoliv položku z menu EZP) je nutné elektronicky odsouhlasit Obchodní podmínky EZP, Doménový protokol ČRDoménový protokol ZP KVET.
    Toto odsouhlasení je možné provést následující den po otevření účtu dle bodu 1, a je nezbytnou podmínkou pro aktivaci účtu a plnohodnotný přístup účastníka do EZP.
  4. O provedení všech výše uvedených bodů nás informujte prostřednictvím emailové zprávy zaslané na adresu zaruka@ote-cr.cz, abychom údaje mohli potvrdit. Bez našeho potvrzení údajů se Vaše výrobna nebude zobrazovat k výběru na žádosti o vydání záruk původu.

 

Následně provedeme kontrolu údajů a odpovědí na email Vás informujeme, že již můžete podávat žádosti o vydání záruk původu v EZP.

Pro seznámení se systémem EZP můžete využít uživatelský manuál (ke stažení přímo v portálu CS OTE).