Používáme soubory cookies pro správné zobrazení obsahu webu. Setrváním na stránkách vyjadřujete souhlas s naší politikou cookies.
Více informací Rozumím
OTE logo

Přejít na obsah | Přejít na navigaci

/images/level_banner/poze.jpg

Aktuality

 • 20.10.2015

 

Informace pro výrobce z podporovaných zdrojů 

Vážení výrobci,

aby vám bylo umožněno zadávání měsíčních výkazů, je nutné v portálu CS OTE v nároku na podporu vyplnit položky „ Investiční náklady“, dále „Investiční podpora od 1.1.2013“ a „Investiční podpora celkem“ (i v případě, že nebyla přidělena, resp. její výše byla nulová). Investiční podporou od 1.1.2013 se rozumí nevratná investiční podpora udělená výrobnímu zdroji z veřejných prostředků s datem nabytí právní moci rozhodnutí o jejím poskytnutí po 1.1.2013 včetně.

Povinnost vyplnit zmiňované položky je v souladu s vyhláškou s 478/2012 Sb., o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie a cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu, kterými se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.


Postup v CS OTE:

POZE -> Nárok na podporu/registrace zdroje -> Hledat -> jednou levým tlačítkem kliknout na nárok zdroje, kterého se úprava týká -> miniatura Editovat -> záložka Výrobní zdroj -> doplnit v Kč výši Investičních nákladů, Investiční podpory od 1.1.2013 a Investiční podpory celkem.

Před uložením a podepsáním změn na nároku si zkontrolujte, že máte vyplněný také Název zdroje
ve stejné rubrice (např. podle názvu v licenci na výrobu elektřiny). Doplňte, pokud není vyplněno.

GRAFICKÉ SCHÉMA JAK POSTUPOVAT PŘI VYPLNĚNÍ INVESTIČNÍ PODPORY
Postup vyplnění investiční podpory.jpg (410 KB)

V případě dotazů nebo problémů při evidenci nás kontaktujte na zákaznické lince 296 579 330 nebo e-mailu poze@ote-cr.cz.

 

 • 6.8.2015

 

Manuál nastavení prohlížeče Internet Explorer 11 ve Windows 10 

 
 • 27.5.2015

 

Informace pro výrobce se zdroji uvedenými do provozu po 1. 1. 2013 

Vážení výrobci, aby vám bylo umožněno zadávání měsíčních výkazů v případě zdrojů uvedených do provozu po 1. lednu 2013, je nutné v CS OTE v nároku na podporu vyplnit položky Investiční náklady a Investiční podpora (i v případě, že byla její výše nulová). Investiční podporou se rozumí nevratná investiční podpora udělená výrobnímu zdroji z veřejných prostředků s datem nabytí právní moci rozhodnutí o poskytnutí po 1. 1. 2013 včetně. Tato změna je v souladu s vyhláškou č. 346/2012 Sb., o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška) a cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu, kterými se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie.

Úpravu nároku na podporu provedete v CS OTE následovně: v POZE -> Nárok na podporu/registrace zdroje -> Hledat -> jednou levým tlačítkem kliknout na nárok zdroje, kterého se toto týká -> miniatura Editovat -> záložka Výrobní zdroj -> doplnit v Kč výši Investičních nákladů a Investiční podpory. Před uložením a podepsáním změn na nároku musíte mít vyplněný také Název zdroje tamtéž (např. dle licence na výrobu elektřiny).

Postup vyplnění investiční podpory.jpg (410 KB)

Pokud budete mít nějaký dotaz nebo budete s úpravou potřebovat pomoci, kontaktujte nás na zákaznické lince 296 579 330 nebo e-mailu poze@ote-cr.cz.

 
 • 4.5.2015

 

Prodloužení lhůty pro zadávání výkazů do 12.5.2015 

S ohledem na krátkou kalendářní lhůtu pro zadání měsíčních výkazů o vyrobené elektřině, v souvislosti s předávanými daty od provozovatelů distribučních společností za měsíc duben, bude tato lhůta výjimečně prodloužena do úterý 12. května včetně.
 
 • 11.2.2015

 

Odstávka modulu POZE 17. 2. 2015 

V úterý 17. 2. 2015 dojde k plánované odstávce systému CS OTE – POZE (zadávání výkazů, změny v nároku na podporu...). Výpadek daných funkcí očekáváme od 15:00 do brzkých ranních hodin následujícího dne.
 
 • 9.1.2015

 

10. 1. 2015 bude v provozu zákaznická linka POZE 296 579 330 

V sobotu dne 10. 1. 2015 bude zákaznická linka vyjímečně v provozu ve standardní pracovní době od 8:30 do 16:30. Pokud tedy budete mít jakýkoliv problém nebo dotaz, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 296 579 330 nebo e-mailu poze@ote-cr.cz.
 
 • 5.1.2015

 

Nová podpisová komponenta pro Mozillu Firefox ve verzi vyšší než 32.0

V sobotu dne 3. 1. 2015 bylo dokončeno nasazení externí podpisové komponenty CGI PKI CSC, po jejíž instalaci je možné využívat pro podepisování certifikátem v CS OTE i vyšší verze Mozilly Firefox. Jakmile aktualizujete verzi Firefoxu nad 32.0, stažení balíčku se vám nabídne automaticky při podpisu (je možné využít Nastavení stanice v POZE). Po instalaci souboru a restartování prohlížeče by mělo podepisování fungovat standardním způsobem.

Daná systémová úprava se týká pouze softwarových certifikátů a operačního systému Windows.

 

 

 • 7.11.2014

 

Problém s podpisovou komponentou v Mozille Firefox 33.0

V nové verzi Mozilly Firefox 33.0 byla neočekávaně odstraněna komponenta, která byla doposud využívána v CS OTE pro podepisování certifikátem. Pokud jste aktualizovali prohlížeč na tuto novou verzi (případně k tomu došlo automaticky), do portálu se pouze přihlásíte, nebude možné podepsat žádnou změnu. Řešením je buď dočasné zakázání aktualizací v Mozille Firefox a downgrade na verzi 32.0, nebo prozatímní používání Internet Exploreru. Pokud byste potřebovali technickou pomoc, kontaktujte nás e-mailem na poze@ote-cr.cz nebo na telefonním čísle 296 579 330.

Momentálně pracujeme na externí podpisové komponentě pro softwarové certifikáty, aby bylo možné používat také verze Mozilly Firefox následující po 32.0. Jakmile dojde k nasazení této úpravy, informaci opět zveřejníme v POZE Aktualitách.

 

 

 • 1.11.2014

 

Právo na změnu formy podpory má každý výrobce vždy k 1. lednu následujícího roku (podle ustanovení §8 odst. 2 zákona č. 165/2012 Sb). Tuto změnu je nutné zadat do 30. listopadu 2014 přes portál CS OTE následovně:

POZE -> Nárok na podporu -> Hledat -> kliknete na řádek se zdrojem, kde chcete změnit formu podpory, poté na miniaturku Editovat a v sekci Druh podpory na tlačítko Změnit podporu. Zde vyberete nově požadovanou podporu, která musí být v povolené kombinaci. Datum od 1. 1. 2015 bude automaticky předvyplněno. Jakmile změny v Druhu podpory i v nároku uložíte, na e-mail vám přijde potvrzující opis. Ověřit korektní provedení změny si můžete také dotazem na poze@ote-cr.cz.

Zdroje uplatňující podporu KVET si do 30. 11. 2014 mohou také zvolit tarif provozních hodin na následující rok.

Pokud nebudete chtít zvolenou formu podpory měnit, nemusíte stávající nárok nijak aktualizovat.

Jestliže výrobna, u které požadujete pro rok 2015 odlišnou formu podpory, obsahuje více jednotlivých zdrojů, kontaktujte nás prostřednictvím reklamace nebo na zákaznické lince.

 

 • 29.9.2014

 

Vážení výrobci, pro usnadnění vaší práce s portálem CS OTE byly v měsíci záři zavedeny dvě novinky:

1) e-mailové upozornění o vystavení zúčtovacího dokladu
Pokud jste zprávu v tomto měsíci neobdrželi, zkontrolujte prosím správnost e-mailové adresy uvedené u vaší osoby v Kmenových datech. Vzhledem k tomu, že e-mail obsahuje také přímý odkaz na portál, doporučujeme v antispamovém filtru povolit přijímání zpráv z adresy poze@ote-cr.cz.

2) automatické nahrání následného certifikátu
Po obnově certifikátu PostSignum s IČ již není ve většině případů nutné tento certifikát nahrát ručně. Přiřazení k vašemu účtu v CS OTE proběhne automaticky následující den po obnově - za předpokladu, že je certifikát správně nainstalován, se tedy poté budete moci rovnou přihlásit.

 

 • 1.8.2014

 

V důsledku novely č. 310/2013 Sb. zákona č. 165/2012 Sb. byly zahájeny pravidelné měsíční kontroly týkající se transparentnosti příjemců podpory. Každá kontrola obnáší i ověření aktuální právní formy vaší společnosti nebo osoby v Obchodním rejstříku ČR (OR), v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES) a v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP).

Pokud se vám při zadávání výkazu zobrazí hlášení „Pro zvolené období ještě není možné zadat výkaz. Prosíme, zkuste to později.“, nebyla kontrola vašich údajů ještě dokončena a výkaz bude možné zadat až po jejím provedení.

 

 • 14.5.2014

 

Upozorňujeme výrobce energie z podporovaných zdrojů s právní formou akciové společnosti nebo evropské společnosti a zahraniční výrobce na ustanovení o transparentnosti* zákona č. 165/2012 Sb., účinného od 1. 7. 2014.

Na základě těchto ustanovení se podpora nevztahuje na elektřinu či teplo vyrobené výrobcem, který, má-li formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li zahraniční osobou, nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází.

Výjimky: podle novely zákona č. 165/2012 Sb. se ustanovení nebude vztahovat na výrobce, který vyrábí elektřinu z bioplynu a jehož hlavním předmětem činnosti je zemědělská výroba. Dále se ustanovení nebude vztahovat na výrobce, jehož akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100% základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce (dle zákona o obcích).

V případě, že výrobci, na které se ustanovení o transparentnosti *zákona č. 165/2012 Sb. vztahuje, nesplní zákonem stanovené podmínky do 1. 7. 2014, nebude jim za energii vyrobenou po tomto termínu podpora zúčtována a vyplacena.

Zaknihování akcií bude OTE, a.s., kontrolovat přímo v systému Centrálního depozitáře. Pro splnění podmínek je nutné zaknihovat 100 % akcií základního kapitálu. Informace o postupu zaknihování akcií můžete získat na webových stránkách Centrálního depozitáře.

Čestné prohlášení zahraničního výrobce je třeba předložit v písemné podobě s ověřeným podpisem statutárního zástupce, nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem statutárního zástupce (podle zákona č. 227/2000 Sb.). Vzor čestného prohlášení a postup předložení v elektronické podobě bude zahraničním výrobcům zaslán e-mailem na vyžádání.

*§4 odst.(6) písm. c), §5 odst.(7), §6 odst.(5), §24 odst.(6) písm. e), §25 odst.(6), §30 odst.(5) písm. c) a §37 odst.(4).

 

 • 30.1.2014

 

Do sekce „POZE –> Informace o podpoře“ byla přidána stránka se základními informacemi o podpoře KVET v systému CS OTE.

 

 • 7.1.2014

 

Vážení výrobci, z důvodu velké vytíženosti bude zákaznická linka v provozu také v sobotu 11. ledna 2014, ve standardní pracovní době od 8:30 do 16:30. Pokud tedy budete mít jakýkoliv problém nebo dotaz, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 296 579 330 či e-mailu poze@ote-cr.cz.

Zúčtování zeleného bonusu a podpory decentrální výroby začne až v pondělí 13. ledna 2014 ráno. Během víkendu tedy stále můžete zadávat výkazy, které budou zahrnuty do aktuálního zúčtování.

 

 • 18.11.2013


Kontrola kontaktních údajů


Prosíme všechny výrobce, aby si zkontrolovali platnost a správnost kontaktních údajů v CS OTE!

Postupujte následovně: v sekci Registrace -> Kmenová data -> zelené plus u Seznamu osob -> kliknout na jméno osoby. V případě potřeby můžete některý z údajů opravit po kliknutí na miniaturku Editovat a podepsání změny certifikátem.

 

 • 1. 11. 2013


Důležité! Změna formy podpory pro rok 2014


Právo na změnu formy podpory má každý výrobce vždy k 1. lednu následujícího roku (podle ustanovení §8 odst. 2 zákona č. 165/2012 Sb). Tuto změnu je nutné zadat do 30. listopadu 2013 přes portál CS OTE následovně:

POZE -> Nárok na podporu -> Hledat -> kliknete na řádek se zdrojem, kde chcete změnit formu podpory, poté na miniaturku Editovat a v sekci Druh podpory na tlačítko Nový. Zde vyberete nově požadovanou podporu, která musí být v povolené kombinaci. Datum od 1. 1. 2014 bude automaticky předvyplněno. Jakmile změny v Druhu podpory i v nároku uložíte, na e-mail vám přijde potvrzující opis.

Pokud nebudete chtít zvolenou formu podpory měnit, nemusíte stávající nárok nijak aktualizovat.

Zdroje uplatňující podporu KVET si do 30. 11. 2013 mohou také zvolit tarif provozních hodin na následující rok, případně způsob výpočtu ÚPE (úspora primární energie) – měsíční či roční. Pro zdroje s instalovaným výkonem do 1 MW musí být pro uplatnění podpory z KVET parametr ÚPE kladný, pro zdroje s instalovaným výkonem nad 1 MW větší nebo roven 10%. Na základě zvoleného výběru se bude předchozí požadavek vyhodnocovat buď měsíčně, nebo ročně. V těchto termínech bude následně i zúčtována podpora na elektřinu KVET – buď po každém měsíci, nebo při ročním vyhodnocení ÚPE až v následujícím roce po zadání výkazů za všechny měsíce.

 

 • 1. 8. 2013


Změna statistik a výkazů Energetického regulačního úřadu


Na základě tiskové zprávy ERÚ ze dne 1. 8. 2013 bychom chtěli výrobce upozornit na chystané změny ve statistických výkazech platné od 1. 1. 2014. Hlavní body navazující na problematiku výrobců POZE jsou tyto:

 • V případě MVE, VTE a FVE odpadá od 1. 1. 2014 povinnost zasílat na ERÚ statistické výkazy - data budou pro účely statistik automaticky přebírána ze systému CS OTE.
 • U palivových zdrojů zůstává povinnost vykazování na ERÚ zachována, dochází však ke změně struktury výkazů a též se mění jejich forma.


Celou tiskovou zprávu naleznete na webových stránkách ERU.

 

Kontakt na odbor Správa podporovaných zdrojů energie

     Emailové dotazy
Odbor Správa podporovaných zdrojů energie poze@ote-cr.cz
Telefonní kontakt  
Helpdesk Odboru Správa podporovaných zdrojů energie 296 579 330