For registered participants: CS OTE Portal Sandbox CZ

Electricity for Suggestions

 

XML message formats, XSD templates for suggestions until 4.2.2020
Description Documents for download
XML message formats for suggestions until 4.2.2020 D1.4.2 XML formats for suggestions.docx
XSD templates for suggestions until 4.2.2020 D1.4.2 XSD templates for suggestions

Suggestions are to be sent to jhodanek@ote-cr.cz until 4. February 2020 at the latest.

 

 

Overviwe of changes in document D1.4.2 formats XML for suggestions revision V 1.62
Description (Czech only)

Definice RESPONSE – byly změněny popisky enumerací atributu message-code kořenového elementu:

msg-code staré popisky nové popisky
483 Chyba/potvrzení při nastavení limitu VDT/VT Chyba/potvrzení při nastavení limitu VDT
485 Chyba/potvrzení při zaslání automatické změně limitu VDT/VT Chyba/potvrzení při zaslání automatické změně limitu VDT

Definice SFVOTEXCHRATE – byl změněn popisek atributu OteFinalVdtRate elementu ExchRates:

starý popisek - Obsahuje hodnotu vypořádacího kurzu OTE pro trhy VDT/VT pro daný den

nový popisek - Obsahuje hodnotu vypořádacího kurzu OTE pro trh VDT pro daný den

Definice SFVOTLIMITCHANGE – byla změněna enumerace atributu type elementu Limit:

stará hodnota – VDT/VT

nová hodnota – VDT

a dále byl změněn popisek atributu msg-code kořenového elementu:

starý popisek - Automatická změna limitu VDT/VT pro elektřinu nebo VDT pro plyn

nový popisek - Automatická změna limitu VDT pro elektřinu nebo VDT pro plyn

Definice SFVOTLIMITS – byla změněna enumerace atributu type elementu UtilizationData-Data:

stará hodnota

VDT/VT - (Utilizace limitu pro VDT/VT)

nová hodnota

 LIM_VDT - (Utilizace limitu pro VDT – elektřina)

Definice SFVOTLIMITS - byla změněna enumerace atributu type elementu TotalsData-Data:

staré hodnoty

limitIMBalM - Limit financniho zajisteni pro trhy VDT a VT s elektřinou nebo VDT s plynem

utilizationIMBalM - Celková utilizace VDT a VT s elektřinou nebo VDT s plynem

freeResourcesIMBalM - Volne prostredky pro VDT VT elektřina nebo VDT plyn

 

nové hodnoty

limitIM - Limit financniho zajisteni pro trhy VDT s elektřinou nebo VDT s plynem

utilizationIM - Celková utilizace VDT s elektřinou nebo VDT s plynem

freeResourcesIM - Volne prostredky pro VDT elektřina nebo VDT plyn

Definice SFVOTLIMITS – byl změněn popisek atributu msg-code kořenového elementu:

starý popisek

482 - Automatická změna limitu VDT/VT pro elektřinu nebo VDT pro plyn

nový popisek

482 - Automatická změna limitu VDT pro elektřinu nebo VDT pro plyn

Definice SFVOTSETTINGS - byla změněna enumerace atributu type elementu Limit:

stará hodnota

VDT/VT

nová hodnota

VDT