Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Bezpečnostní standard dodávek (BSD)

I. Doplňující informace k BSD


II. Vstupní údaje pro výpočet bezpečnostního standardu dodávky plynu na období 2019/2020

v souladu s přílohou č. 4 k vyhlášce č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu (BSD) 

 

Definice dnů G a H a období I, J, T a U: 

a) Pro případ mimořádných teplotních hodnot v průběhu sedmidenního období poptávkových špiček:

Den G, je 3.2.2020.

Den H, je 3.2.2019.

 

b) Pro případ výjimečně vysoké poptávky po plynu v délce nejméně 30 dnů:

Období I, je definováno časovým intervalem od 24.1.2020 do 22.2.2020.

Období J, je definováno časovým intervalem od 24.1.2019 do 22.2.2019.

 

c) Pro případ narušení jediné největší plynárenské infrastruktury v délce nejméně 30 dnů:

Období T, je definováno časovým intervalem od 29.12.2019 do 27.1.2020.

Období U, je definováno časovým intervalem od 29.12.2018 do 27.1.2019.
 

Koeficienty pro výpočet BSD: 

Měření typu C
Třída TDD

(číslo n a název)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DOM1
DOM2
DOM3
DOM4
MO1
MO2
MO3
MO4
SO1
SO2
SO3
SO4
ad a) Kmax.den, TDDn
0,0029
0,0068
0,0073
0,0075
0,0071
0,0085
0,0083
0,0092
0,0070
0,0080
0,0102
0,0103
ad b) K30dnů, TDDn
0,0893
0,1913
0,1961
0,2054
0,1775
0,2042
0,2035
0,2089
0,1654
0,1889
0,2093
0,2334
ad c) KN-1, TDDn
0,0849
0,1656
0,1654
0,1759
0,1436
0,1610
0,1647
0,1708
0,1420
0,1529
0,1684
0,1847

 

Měření typu A, B
ad a) Lmax.den
2,3915
ad b) L30dnů
1,3578
ad c) LN-1
1,0845

 

Koeficient M
Rok 2019 2020
Měsíc
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Koeficient M
0,4
0,7
0,9
1
0,9
0,7
0
0
0
0
0
0

Vstupní údaje pro výpočet BSD v období 1.10.2019 – 30.9.2020 naleznete zde 

Vstupní údaje pro výpočet BSD v předchozích obdobích naleznete zde