Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Bezpečnostní standard dodávek (BSD)

I. Doplňující informace k BSD


II. Vstupní údaje pro výpočet bezpečnostního standardu dodávky plynu na období 2021/2022

v souladu s přílohou č. 4 k vyhlášce č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu (BSD) 

 

Definice dnů G a H a období I, J, T a U: 

a) Pro případ mimořádných teplotních hodnot v průběhu sedmidenního období poptávkových špiček:
Den G, je 3.2.2022.
Den H, je 3.2.2021.

b) Pro případ výjimečně vysoké poptávky po plynu v délce nejméně 30 dnů:
Období I, je definováno časovým intervalem od 24.1.2022 do 22.2.2022.
Období J, je definováno časovým intervalem od 24.1.2021 do 22.2.2021.

c) Pro případ narušení jediné největší plynárenské infrastruktury v délce nejméně 30 dnů:
Období T, je definováno časovým intervalem od 29.12.2021 do 27.1.2022.
Období U, je definováno časovým intervalem od 29.12.2020 do 27.1.2021.

 

Koeficienty pro výpočet BSD: 

Měření typu C
Třída TDD

(číslo n a název)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DOM1
DOM2
DOM3
DOM4
MO1
MO2
MO3
MO4
SO1
SO2
SO3
SO4
ad a) Kmax.den, TDDn
0,0047
0,0088
0,0090
0,0101
0,0083
0,0099
0,0103
0,0126
0,0074
0,0097
0,0116
0,0091
ad b) K30dnů, TDDn
0,1316
0,2275
0,2193
0,2472
0,1970
0,2371
0,2436
0,2669
0,1960
0,2245
0,2517
0,2436
ad c) KN-1, TDDn
0,1034
0,1752
0,1737
0,1838
0,1506
0,1721
0,1727
0,1829
0,1558
0,1589
0,1743
0,1976

 

Měření typu A, B
ad a) Lmax.den
2,3224
ad b) L30dnů
1,3929
ad c) LN-1
1,0399

 

Koeficient M
Rok 2021 2022
Měsíc
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Koeficient M
0,4
0,7
0,9
1
0,9
0,7
0
0
0
0
0
0

Vstupní údaje pro výpočet BSD v období 1.10.2021 – 30.9.2022 naleznete zde 

Vstupní údaje pro výpočet BSD v předchozích obdobích naleznete zde