Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Blokový trh

Výsledky blokového trhu - Baseload - únor 2019

Den dodávky Množství** (MWh) Cena* (Kč/MWh) Min. cena (Kč/MWh) Max. cena (Kč/MWh)
01.02.2019 48 1 522,00 1 522,00 1 522,00
09.02.2019 192 725,00 725,00 725,00
10.02.2019 192 725,00 725,00 725,00
13.02.2019 120 1 203,00 1 203,00 1 203,00
* Vážený průměr cen (Kč/MWh)
** Zobchodované množství (MWh)