Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Blokový trh

Výsledky blokového trhu - Baseload - červen 2019

Den dodávky Množství** (MWh) Cena* (Kč/MWh) Min. cena (Kč/MWh) Max. cena (Kč/MWh)
02.06.2019 24 535,00 535,00 535,00
08.06.2019 24 200,00 200,00 200,00
* Vážený průměr cen (Kč/MWh)
** Zobchodované množství (MWh)