Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Blokový trh

Blokový trh byl ukončen k 31. 12. 2021. Výsledky jsou dostupné pouze do tohoto data.