Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Blokový trh

Výsledky blokového trhu - Baseload - červenec 2019

Den dodávky Množství** (MWh) Cena* (Kč/MWh) Min. cena (Kč/MWh) Max. cena (Kč/MWh)
09.07.2019 720 46,33 39,00 56,00
19.07.2019 48 1 229,00 1 229,00 1 229,00
* Vážený průměr cen (Kč/MWh)
** Zobchodované množství (MWh)