Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Vyrovnávací trh

Výsledky vyrovnávacího trhu - 08.12.2019
Hodina Vážený průměr akceptovaných cen RE+ (Kč/MWh) Vážený průměr akceptovaných cen RE- (Kč/MWh) Vážený průměr výsledných cen RE+ (Kč/MWh) Vážený průměr výsledných cen RE- (Kč/MWh) Množství RE+ (MWh) Množství RE- (MWh)
1 - - - - 0,0 0,0
2 - - - - 0,0 0,0
3 - - - - 0,0 0,0
4 - - - - 0,0 0,0
5 - - - - 0,0 0,0
6 - - - - 0,0 0,0
7 - - - - 0,0 0,0
8 - - - - 0,0 0,0
9 - - - - 0,0 0,0
10 - - - - 0,0 0,0
11 - - - - 0,0 0,0
12 - - - - 0,0 0,0
13 - - - - 0,0 0,0
14 - - - - 0,0 0,0
15 - - - - 0,0 0,0
16 - - - - 0,0 0,0
17 - - - - 0,0 0,0
18 - - - - 0,0 0,0
19 - - - - 0,0 0,0
20 - - - - 0,0 0,0
21 - - - - 0,0 0,0
22
23
24

Vážený průměr akceptovaných cen RE vyjadřuje vážený průměr finančního ohodocení obchodovaného množství v dané hodině.
Vážený průměr výsledných cen RE vyjadřuje vážený průměr cen, za které se zúčtovala energie z vyrovnávacího trhu (zobrazuje se až po provedení zúčtování v příslušné verzi).