Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Vyrovnávací trh

Výsledky vyrovnávacího trhu - 14.12.2018
Hodina Vážený průměr akceptovaných cen RE+ (Kč/MWh) Vážený průměr akceptovaných cen RE- (Kč/MWh) Vážený průměr výsledných cen RE+ (Kč/MWh) Vážený průměr výsledných cen RE- (Kč/MWh) Množství RE+ (MWh) Množství RE- (MWh)
1 - 1 510,00 - 0,00 0,0 3,0
2 - 1 800,50 - 0,00 0,0 2,0
3 - - - - 0,0 0,0
4 - 2 321,00 - 0,00 0,0 6,0
5 - 1 950,36 - 0,00 0,0 14,0
6 - - - - 0,0 0,0
7 - 1 851,00 - 0,00 0,0 1,0
8 - 1 651,00 - 0,00 0,0 5,0
9 - - - - 0,0 0,0
10 - - - - 0,0 0,0
11 - - - - 0,0 0,0
12 2 350,00 - 0,00 - 1,0 0,0
13 - - - - 0,0 0,0
14 - - - - 0,0 0,0
15 - - - - 0,0 0,0
16 2 350,00 - 0,00 - 1,0 0,0
17 - - - - 0,0 0,0
18 2 350,00 - 0,00 - 5,0 0,0
19 2 350,00 - 0,00 - 10,0 0,0
20 - - - - 0,0 0,0
21 - - - - 0,0 0,0
22 - 2 251,00 - 0,00 0,0 5,0
23 1 214,90 - 0,00 - 10,0 0,0
24 2 350,00 - 0,00 - 15,0 0,0

Vážený průměr akceptovaných cen RE vyjadřuje vážený průměr finančního ohodocení obchodovaného množství v dané hodině.
Vážený průměr výsledných cen RE vyjadřuje vážený průměr cen, za které se zúčtovala energie z vyrovnávacího trhu (zobrazuje se až po provedení zúčtování v příslušné verzi).