Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

MC CZ-SK-HU-RO

Projekt 4M Market Coupling (4M MC) byl zahájen v srpnu 2013 s cílem rozšířit CZ-SK-HU Market Coupling o Rumunsko a implementovat řešení Price Coupling of Regions (PCR), implementované v jiných propojených evropských regionech.


Energetické burzy (OTE, OKTE, HUPX a OPCOM) spolu s provozovateli přenosových soustav (ČEPS, SEPS, MAVIR a Transelectrica) a s podporou národních energetických regulátorů (ERÚ, ÚRSO, MEKH a ANRE) spolupracovali na společném projektu 4M MC, s cílem vyvinout a implementovat nezbytná řešení, která zajistí technickou a procesní kompatibilitu s cílovým evropským modelem. Projekt 4M MC byl úspěšně spuštěn dne 19. listopadu 2014 a vytvořil tak další významný milník na cestě k jednotnému evropskému trhu s elektrickou energií. Následující dokumenty (dostupné pouze v anglickém jazyce) tento projekt detailněji upřesňují.

 

 

Rozšíření již propojeného trhu v rámci česko-slovensko-maďarského trhu o rumunský trh přineslo účastníkům trhu v ČR prohloubení struktury nabídek o nové blokové nabídky stejného typu, jaké znají účastníci trhu v západní Evropě. Dne 25. září 2014 uspořádala společnost OTE, a.s. k připravovaným změnám na DT seminář Market Coupling CZ-SK-HU-RO. Hlavními tematickými okruhy byly představení projektu 4M MC a zavedení nových typů nabídek na denním trhu s elektřinou včetně jejich dopadu na obchodování.

Prezentace ze semináře je možné nalézt zde.


Iniciativa PCR poskytuje jednotný algoritmus EUPHEMIA a sjednocené operační postupy pro efektivní stanovení cen elektrické energie a využití přeshraniční přenosové kapacity. Tvoří základ pro budoucí integraci v rámci celoevropského jednotného trhu s elektřinou. Společnost OTE a.s. je plnohodnotným členem iniciativy PCR od března 2013 a aktivně se podílí na jejím dalším rozvoji.

Více informací k iniciativě PCR je možné nalézt zde.