Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

LIP CZ-SK_HU-PL (LIP 17)

Nominovaní provozovatelé trhu s elektřinou a provozovatelé přenosových soustav ze Slovenska, České republiky, Polska a Maďarska zahájili nový lokální implementační projekt (Local Implementation Project, LIP) LIP 17, který má za úkol propojit vnitrodenní trhy s elektřinou v rámci jednotného vnitrodenního propojení (Single Intraday Coupling, SIDC, dříve známý jako projekt XBID). LIP 17 zahrnuje hranice mezi Slovenskem a Českou republikou, Slovenskem a Maďarskem a také Slovenskem a Polskem.

Řídící výbor projektu SIDC schválil zřízení LIP 17 dne 7. července 2020. Činnost projektu je nyní pozastavena a bude obnovena na začátku roku 2022. Datum uvedení do provozu LIP 17 se předpokládá na konci roku 2022.