Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Vnitrodenní aukce

Termín VDT aukce označuje implicitní vnitrodenní aukci uskutečněnou na celoevropské úrovni za účelem přidělení dostupné vnitrodenní přenosové kapacity pomocí mechanismu propojení trhů mezi jednotlivými nabídkovými zónami. Pro příslušný den dodávky budou pořádány 3 aukce v následujícím časovém sledu:

IDA 1: D-1 15:00 pro všechny hodiny dodávky dne D

IDA 2: D-1 22:00 pro všechny hodiny dodávky dne D

IDA 3: D 10:00 pro hodinu dodávky 13-24 dne D

 

V současné době strany projektu implicitních vnitrodenních aukcí analyzují možná technická řešení. Samotné dokončení implementace a spuštění VDT aukcí je předběžně plánováno na čtvrté čtvrtletí roku 2022, avšak přesný harmonogram bude zveřejněn po dokončení analytických prací.

Schválení Metodiky pro stanovení ceny za vnitrodenní kapacitu mezi zónami agenturou ACER najdete na stránkách agentury ACER zde.