Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Souhrnný přehled transakcí

Položka Elektřina pouze z OZE Elektřina z OZE a KVET Elektřina z neobnovitelných zdrojů a KVET Celkem
Počet vydaných ZP 12 030 276 0 12 306
Počet převedených ZP během vnitrostátních převodů 39 066 415 0 39 481
Počet převedených ZP během příchozích mezinárodních převodů 0 0 0 0
Počet převedených ZP během odchozích mezinárodních převodů 2 708 0 0 2 708
Počet uplatněných ZP 0 0 0 0
Počet vyřazených ZP na vyžádání 0 0 0 0
Počet vyřazených ZP po uplynutí platnosti 5 508 0 0 5 508