Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Souhrnný přehled transakcí

Položka Elektřina pouze z OZE Elektřina z OZE a KVET Elektřina z neobnovitelných zdrojů a KVET Celkem
Počet vydaných ZP 1 177 011 63 045 0 1 240 056
Počet převedených ZP během vnitrostátních převodů 982 025 58 865 0 1 040 890
Počet převedených ZP během příchozích mezinárodních převodů 82 483 0 0 82 483
Počet převedených ZP během odchozích mezinárodních převodů 288 535 12 822 0 301 357
Počet uplatněných ZP 157 670 368 0 158 038
Počet vyřazených ZP na vyžádání 0 0 0 0
Počet vyřazených ZP po uplynutí platnosti 15 890 1 201 0 17 091