Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Souhrnný přehled transakcí

Souhrnný přehled transakcí - listopad 2019
Položka Elektřina pouze z OZE Elektřina z OZE a KVET Elektřina z neobnovitelných zdrojů a KVET Celkem
Počet vydaných ZP 253 515 4 937 0 258 452
Počet převedených ZP během vnitrostátních převodů 239 824 5 552 0 245 376
Počet převedených ZP během příchozích mezinárodních převodů 0 0 0 0
Počet převedených ZP během odchozích mezinárodních převodů 55 003 1 330 0 56 333
Počet uplatněných ZP 199 0 0 199
Počet vyřazených ZP na vyžádání 0 0 0 0
Počet vyřazených ZP po uplynutí platnosti 4 403 181 5 4 589