Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Zřízení přístupu do systému EZP

Postup pro zřízení přístupu do systému EZP

O přístup do systému Evidence záruk původu (EZP) mohou požádat pouze držitelé licence ERÚ na výrobu elektřiny nebo na obchod s elektřinou.

  1. O nastavení přístupu do systému EZP je nutné požádat pomocí tohoto formuláře – žádost o přístup do EZP.doc. Formulář prosím vyplňte, podepište, naskenujte a zašlete emailem na adresu zaruka@ote-cr.cz (originál formuláře již dále není potřeba zasílat poštou). O zkontrolování a schválení tohoto formuláře budete informováni odpovědí na email do několika pracovních dnů.
  2. Tzv. pověřená osoba účastníka (tučně zvýrazněná osoba ze seznamu osob účastníka, která disponuje rolí „Správa vlastních údajů RÚT“) musí následně přidělit oprávnění (tzv. činnost) k přístupu do EZP všem osobám účastníka, u kterých o tento přístup stojí – včetně sebe sama. Po tomto kroku doporučujeme vypnout a znovu zapnout internetový prohlížeč, aby se do něj změna promítla. Manuál pro přidělení tohoto oprávnění naleznete zde – přidělení činnosti.pdf

 

Obchodníci s elektřinou mohou nyní přeskočit až na krok č. 5. Kroky č. 3 a 4 se týkají pouze výrobců elektřiny.

  1. U každého výrobního zdroje musí být řádně vyplněn název výrobny a také adresa výrobny (buď formou GPS souřadnic, nebo klasické adresy). Tyto položky je nutno zkontrolovat (a případně doplnit) na formuláři v portálu POZE – Nárok na podporu. Postup pro provedení doplnění dat o zdroji naleznete zde – doplnění údajů o výrobně.pdf
  2. Dále provede osoba účastníka s přiděleným oprávněním přístupu do EZP doplnění údajů o zdroji (zdrojích) v sekci POZE – Evidence záruk původu. Jedná se o položky Typ použitých zdrojů energií (možno zvolit více položek, když na klávesnici podržíte tlačítko Ctrl) a Typ použité technologie. V případě spalovacích zdrojů (např. bioplynové stanice nebo spalování biomasy) je ještě nutno vyplnit položky Převládající využití tepla a Instalovaný tepelný výkon (MW). Postup pro provedení doplnění dat o zdroji naleznete zde – doplnění údajů o výrobně.pdf
  3. Osobě účastníka s přiděleným oprávněním přístupu do EZP by se nyní měla v portálu CS OTE zobrazovat nová kategorie – EZP. Při prvním vstupu do EZP (po kliknutí na jakoukoliv položku z menu EZP) je nejprve nutné elektronicky odsouhlasit Obchodní podmínky EZP, Doménový protokol ČRDoménový protokol ZP KVET. Toto odsouhlasení je nezbytnou podmínkou pro přístup účastníka do EZP a pro provedení aktivace jeho účtu.
  4. O provedení všech výše uvedených bodů nás informujte prostřednictvím emailové zprávy zaslané na adresu zaruka@ote-cr.cz, abychom údaje mohli potvrdit. Bez našeho potvrzení údajů se Vaše výrobna nebude zobrazovat k výběru na žádosti o vydání záruk původu.

 

Následně provedeme kontrolu údajů a odpovědí na email Vás informujeme, že již můžete podávat žádosti o vydání záruk původu v EZP.

Pro seznámení se se systémem EZP můžete využít uživatelský manuál (ke stažení přímo v portálu CS OTE) a průvodcovská videa EZP. Odkaz na tato videa Vám zašleme ve výše zmíněné emailové odpovědi z adresy zaruka@ote-cr.cz.