Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Přehled uplatněných záruk původu

Typ použité technologie Použitý zdroj energie Počet uplatněných záruk
Nespecifikováno Obnovitelný-Tepelný-Sluneční 72 953
Sluneční-Fotovoltaická-Nespecifikováno Obnovitelný-Tepelný-Sluneční 22 961
Sluneční-Fotovoltaická-monokrystalické křemíkové panely Obnovitelný-Tepelný-Sluneční 4 362
Sluneční-Fotovoltaická-tenkovrstvé panely Obnovitelný-Tepelný-Sluneční 371
Větrná-Nespecifikováno Obnovitelný-Mechanický-Vítr 48 946
Větrná-Pevninská Obnovitelný-Mechanický-Vítr 61 737
Větrná-Pobřežní Obnovitelný-Mechanický-Vítr 2 847
Vodní-Nespecifikováno Obnovitelný-Mechanický-Voda&Moře 139 646
Vodní-Průtokové (bez rezervoáru) Obnovitelný-Mechanický-Voda&Moře 53 305
Vodní-Přehradní (s rezervoárem) Obnovitelný-Mechanický-Voda&Moře 57 169
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Nespecifikováno 1
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Pevný-Nespecifikováno 14 417
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Pevný-Komunální odpad-Biogenní 8 049
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Pevný-Průmyslový a provozní odpad-Biogenní 2 028
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Nespecifikováno 11 415
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Produkty lesního hospodářství 10 339
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Vedlejší produkty lesního hospodářství a odpady 2 674
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Pevný-Biomasa-Nespecifikováno 529
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Kapalný-Nespecifikováno 1 105
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Kapalný-Černý louh 2 222
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Plynný-Nespecifikováno 23 635
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Plynný-Skládkový plyn 6
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Plynný-Kalový plyn 100
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Nespecifikováno 2 709
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Kejda prasat 2 439
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Kejda skotu 1 205
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Ostatní kejda/Hnůj 101
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Energetické plodiny 5 274
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Plynný-Plyn z organického odpadu a trávení 165
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Tepelný-Geotermální-Nespecifikováno 6 890
Tepelná-Parní protitlaká turbína-Nespecifikováno Obnovitelný-Pevný-Komunální odpad-Biogenní 895
Tepelná-Parní protitlaká turbína-Nespecifikováno Obnovitelný-Pevný-Průmyslový a provozní odpad-Biogenní 1 119
Tepelná-Parní protitlaká turbína-Nespecifikováno Obnovitelný-Pevný-Biomasa-Zemědělské produkty 665
Tepelná-Parní protitlaká turbína-Nespecifikováno Obnovitelný-Pevný-Biomasa-Vedlejší produkty zemědělské činnosti a odpady 5 646
Tepelná-Parní protitlaká turbína-Nespecifikováno Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Nespecifikováno 318
Tepelná-Parní protitlaká turbína-Nespecifikováno Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Kejda prasat 911
Tepelná-Parní protitlaká turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Nespecifikováno 23 559
Tepelná-Parní protitlaká turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Vedlejší produkty lesního hospodářství a odpady 8 112
Tepelná-Parní protitlaká turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Pevný-Biomasa-Nespecifikováno 434
Tepelná-Parní protitlaká turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Pevný-Biomasa-Zemědělské produkty 408
Tepelná-Parní protitlaká turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Pevný-Biomasa-Vedlejší produkty zemědělské činnosti a odpady 4
Tepelná-Parní protitlaká turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Energetické plodiny 440
Tepelná-Parní protitlaká turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Nespecifikováno 492
Tepelná-Parní protitlaká turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Pevný-Průmyslový a provozní odpad-Biogenní 8 930
Tepelná-Parní protitlaká turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Nespecifikováno 8 809
Tepelná-Parní protitlaká turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Vedlejší produkty lesního hospodářství a odpady 9 549
Tepelná-Parní protitlaká turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Pevný-Biomasa-Nespecifikováno 1 899
Tepelná-Parní protitlaká turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Pevný-Biomasa-Zemědělské produkty 2 181
Tepelná-Parní protitlaká turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Pevný-Biomasa-Vedlejší produkty zemědělské činnosti a odpady 12
Tepelná-Parní protitlaká turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Kapalný-Černý louh 17 873
Tepelná-Parní protitlaká turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Energetické plodiny 246
Tepelná-Parní protitlaká turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Tepelný-Geotermální-Nespecifikováno 8 026
Tepelná-Parní kondenzační turbína-Nespecifikováno Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Produkty lesního hospodářství 711
Tepelná-Parní kondenzační turbína-Nespecifikováno Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Vedlejší produkty lesního hospodářství a odpady 2 926
Tepelná-Parní kondenzační turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Pevný-Komunální odpad-Biogenní 10 651
Tepelná-Parní kondenzační turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Nespecifikováno 2 197
Tepelná-Parní kondenzační turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Produkty lesního hospodářství 3 486
Tepelná-Parní kondenzační turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Vedlejší produkty lesního hospodářství a odpady 26 112
Tepelná-Parní kondenzační turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Pevný-Biomasa-Zemědělské produkty 11 210
Tepelná-Parní kondenzační turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Pevný-Biomasa-Vedlejší produkty zemědělské činnosti a odpady 1 659
Tepelná-Parní kondenzační turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Pevný-Průmyslový a provozní odpad-Biogenní 115
Tepelná-Parní kondenzační turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Nespecifikováno 922
Tepelná-Parní kondenzační turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Produkty lesního hospodářství 2 793
Tepelná-Parní kondenzační turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Vedlejší produkty lesního hospodářství a odpady 2 449
Tepelná-Plynová turbína s rekuperací tepla-Nespecifikováno Obnovitelný-Plynný-Nespecifikováno 1 093
Tepelná-Plynová turbína s rekuperací tepla-Nespecifikováno Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Nespecifikováno 841
Tepelná-Plynová turbína s rekuperací tepla-Nespecifikováno Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Kejda prasat 1 780
Tepelná-Plynová turbína s rekuperací tepla-Nespecifikováno Obnovitelný-Tepelný-Užitkové teplo-Biogenní 247
Tepelná-Plynová turbína s rekuperací tepla-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Nespecifikováno 210
Tepelná-Plynová turbína s rekuperací tepla-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Ostatní kejda/Hnůj 1 989
Tepelná-Plynová turbína s rekuperací tepla-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Energetické plodiny 1 535
Tepelná-Plynová turbína s rekuperací tepla-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Nespecifikováno 26
Tepelná-Plynová turbína s rekuperací tepla-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Energetické plodiny 274
Tepelná-Spalovací turbína-Nespecifikováno Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Nespecifikováno 366
Tepelná-Spalovací turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Skládkový plyn 35
Tepelná-Spalovací turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Nespecifikováno 5 249
Tepelná-Spalovací turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Kejda prasat 1 182
Tepelná-Spalovací turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Kejda skotu 2 625
Tepelná-Spalovací turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Kejda drůbeže 4
Tepelná-Spalovací turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Ostatní kejda/Hnůj 2 964
Tepelná-Spalovací turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Energetické plodiny 21 592
Tepelná-Spalovací turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Plyn z organického odpadu a trávení 263
Tepelná-Spalovací turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Nespecifikováno 80
Tepelná-Spalovací turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Kejda skotu 107
Tepelná-Spalovací turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Ostatní kejda/Hnůj 26
Tepelná-Spalovací turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Energetické plodiny 1 552
Tepelná-Stirlingův motor-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Nespecifikováno 1 211
Tepelná-Stirlingův motor-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Ostatní kejda/Hnůj 326
Tepelná-Stirlingův motor-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Energetické plodiny 3 783
Tepelná-Stirlingův motor-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Plyn z organického odpadu a trávení 908
Tepelná-Stirlingův motor-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Energetické plodiny 750
Tepelná-Parní stroj-Výroba elektřiny Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Produkty lesního hospodářství 11
Tepelná-Parní stroj-Výroba elektřiny Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Vedlejší produkty lesního hospodářství a odpady 5 607
Tepelná-Organický Rankinův cyklus-Nespecifikováno Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Vedlejší produkty lesního hospodářství a odpady 2 777
Tepelná-Organický Rankinův cyklus-Výroba elektřiny Obnovitelný-Pevný-Komunální odpad-Biogenní 6 453
Tepelná-Organický Rankinův cyklus-Výroba elektřiny Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Produkty lesního hospodářství 620
Tepelná-Organický Rankinův cyklus-Výroba elektřiny Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Vedlejší produkty lesního hospodářství a odpady 445
Tepelná-Organický Rankinův cyklus-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Nespecifikováno 1 000
Tepelná-Organický Rankinův cyklus-Výroba elektřiny Obnovitelný-Tepelný-Užitkové teplo-Biogenní 1 270