Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Přehled uplatněných záruk původu

Typ použité technologie Použitý zdroj energie Počet uplatněných záruk
Sluneční-Fotovoltaická-Nespecifikováno Obnovitelný-Tepelný-Sluneční 1 195
Větrná-Nespecifikováno Obnovitelný-Mechanický-Vítr 4 620
Tepelná-Parní kondenzační turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Tepelný-Geotermální-Nespecifikováno 2 000