Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Přehled vydaných záruk původu

Typ použité technologie Použitý zdroj energie Počet uplatněných záruk
Nespecifikováno Obnovitelný-Tepelný-Sluneční 39 076
Sluneční-Fotovoltaická-Nespecifikováno Obnovitelný-Tepelný-Sluneční 29 429
Sluneční-Fotovoltaická-monokrystalické křemíkové panely Obnovitelný-Tepelný-Sluneční 4 422
Sluneční-Fotovoltaická-tenkovrstvé panely Obnovitelný-Tepelný-Sluneční 663
Větrná-Nespecifikováno Obnovitelný-Mechanický-Vítr 67 237
Větrná-Pevninská Obnovitelný-Mechanický-Vítr 10 692
Vodní-Nespecifikováno Obnovitelný-Mechanický-Voda&Moře 22 490
Vodní-Průtokové (bez rezervoáru) Obnovitelný-Mechanický-Voda&Moře 26 426
Vodní-Přehradní (s rezervoárem) Obnovitelný-Mechanický-Voda&Moře 2 429
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Plynný-Skládkový plyn 204
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Nespecifikováno 468
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Kejda prasat 358
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Kejda skotu 779
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Ostatní kejda/Hnůj 488
Tepelná-Nespecifikováno Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Energetické plodiny 13 834
Tepelná-Parní protitlaká turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Energetické plodiny 1 066
Tepelná-Parní protitlaká turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Nespecifikováno 684
Tepelná-Parní protitlaká turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Produkty lesního hospodářství 64
Tepelná-Parní protitlaká turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Kapalný-Černý louh 4 214
Tepelná-Parní kondenzační turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Nespecifikováno 3 503
Tepelná-Parní kondenzační turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Produkty lesního hospodářství 913
Tepelná-Parní kondenzační turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Vedlejší produkty lesního hospodářství a odpady 844
Tepelná-Parní kondenzační turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Pevný-Biomasa-Zemědělské produkty 6 835
Tepelná-Parní kondenzační turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Kapalný-Černý louh 1 248
Tepelná-Parní kondenzační turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Nespecifikováno 274
Tepelná-Parní kondenzační turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Produkty lesního hospodářství 70
Tepelná-Parní kondenzační turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Vedlejší produkty lesního hospodářství a odpady 2
Tepelná-Parní kondenzační turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Kapalný-Černý louh 105
Tepelná-Plynová turbína s rekuperací tepla-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Nespecifikováno 62
Tepelná-Plynová turbína s rekuperací tepla-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Ostatní kejda/Hnůj 155
Tepelná-Plynová turbína s rekuperací tepla-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Energetické plodiny 3 168
Tepelná-Plynová turbína s rekuperací tepla-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Energetické plodiny 123
Tepelná-Spalovací turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Skládkový plyn 44
Tepelná-Spalovací turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Kalový plyn 31
Tepelná-Spalovací turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Nespecifikováno 864
Tepelná-Spalovací turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Kejda prasat 47
Tepelná-Spalovací turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Kejda skotu 897
Tepelná-Spalovací turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Ostatní kejda/Hnůj 755
Tepelná-Spalovací turbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Energetické plodiny 37 791
Tepelná-Spalovací turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Kejda skotu 2
Tepelná-Spalovací turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Ostatní kejda/Hnůj 181
Tepelná-Spalovací turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Energetické plodiny 1 130
Tepelná-Spalovací turbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Neobnovitelný-Plynný-Zemní plyn-Nespecifikováno 118
Tepelná-Mikroturbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Ostatní kejda/Hnůj 6
Tepelná-Mikroturbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Energetické plodiny 173
Tepelná-Mikroturbína-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Plyn z organického odpadu a trávení 27
Tepelná-Mikroturbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Energetické plodiny 18
Tepelná-Mikroturbína-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Plynný-Plyn z organického odpadu a trávení 2
Tepelná-Stirlingův motor-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Kejda skotu 150
Tepelná-Stirlingův motor-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Ostatní kejda/Hnůj 124
Tepelná-Stirlingův motor-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Energetické plodiny 2 756
Tepelná-Stirlingův motor-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Kejda skotu 118
Tepelná-Stirlingův motor-Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Energetické plodiny 580
Tepelná-Organický Rankinův cyklus-Výroba elektřiny Obnovitelný-Pevný-Dřevo-Vedlejší produkty lesního hospodářství a odpady 799
Tepelná-Organický Rankinův cyklus-Výroba elektřiny Obnovitelný-Plynný-Zemědělský plyn-Energetické plodiny 720