Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN
  08.01.2020 11:55:28

  Úpravy systému Evidence záruk původu

  Operátor trhu z důvodu novely Vyhlášky č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, která vyšla ve sbírce zákonů dne 31.12.2019, implementoval s účinností od 1.1.2020 níže uvedené úpravy systému Evidence záruk původu (EZP).


  Zrychlení vydávání záruk původu:

  • Žádost o vydání záruk původu za předchozí kalendářní měsíc může výrobce odeslat ihned po vyplnění nezbytných měsíčních výkazů za daný měsíc, ne však dříve, než příslušný provozovatel distribuční soustavy zašle měřená data do systému Operátora trhu v souladu s Vyhláškou č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou (tj. do 18.00 hodin pátého pracovního dne po skončení kalendářního měsíce).
  • Vydání záruk původu je možné již v průběhu měsíce následujícího po měsíci výroby elektřiny, na kterou chce žadatel vydat záruky původu, a to nejdříve po ukončení měsíčního vypořádání odchylek v systému Operátora trhu (cca 9. pracovní den) a vyplnění nezbytných měsíčních výkazů za daný měsíc výrobcem. Není tedy nutné čekat tři kalendářní měsíce na závěrečné měsíční vypořádání odchylek.
  • V případě pozdější opravy dat měřených a zasílaných distributorem (např. snížení hodnoty dodávky elektřiny do elektrizační soustavy) může dojít k vydání záruk původu nad rámec množství dodané elektřiny. Toto bude zohledněno v budoucích žádostech o vydání záruk původu, kdy nárokovatelné množství bude automaticky adekvátně poníženo.


  Příklad: V únoru 2020 bude výrobcem požádáno o vydání záruk původu za leden 2020.

  • Výrobce může poslat žádost již např. 7.2.2020 v závislosti na zaslání měřených dat provozovatelem distribuční soustavy (např. dodávka 100 MWh = 100 záruk původu).
  • Záruky původu budou vydány na účet výrobce (včetně zaslání emailové notifikace) po provedení měsíčního zúčtování odchylek, tj. nejdříve cca 13.2.2020.
  • Pokud by následně došlo k opravě měřených dat na dodávku jen 80 MWh, bude v následující žádosti snížen nárok na vydání o 20 záruk původu.


  S touto změnou souvisí následující nezbytné úpravy v systému evidence záruk původu:

  • Žádosti o vydání záruk původu lze podat na elektřinu vyrobenou v jednotlivých kalendářních měsících nebo za celý uplynulý kalendářní rok.
  • Sloučení záruk původu na elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů (tzv. ZP OZE a ZP OZE-KVET) do jedné kategorie. Při zobrazování v sestavách EZP, včetně uplatnění a generování Prohlášení o uplatnění záruk původu jsou již zobrazovány pouze dvě kategorie:
   • ZP OZE – pro záruky původu na elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů, a to jak v režimu, tak i mimo režim vysokoúčinné kogenerace elektřiny a tepla;
   • ZP KVET – pro záruky původu na elektřinu vyrobenou z fosilních paliv a zároveň v režimu vysokoúčinné kogenerace.