Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Aktuální novinky

Zkrácení přenesení odpovědnosti za odchylku u odběrných míst dodavatele elektřiny EASY energie s.r.o.
14.01.2019
Informace o ukončení Rámcové smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy uzavřené mezi společnostmi PREdistribuce, a.s. a dodavatelem elektřiny EASY energie s.r.o.
07.01.2019
Objem zobchodované elektřiny na denním trhu s elektřinou OTE trvale roste
04.01.2019
Další aktuální novinky

Denní trh - Spot Market Index 23.01.2019

Cena EUR/MWh Množství MWh
BASE LOAD 73,75
+12,56 %
77 400,6
PEAK LOAD 85,68
+17,90 %
42 152,9
OFFPEAK LOAD 61,82
+5,90 %
35 247,7
Kompletní výsledky denního trhu

Vnitrodenní trh 22.01.2019

Cena EUR/MWh Množství MWh
BASE LOAD 97,41
+32,49 %
406,2
PEAK LOAD 123,25
+56,09 %
249,4
OFFPEAK LOAD 78,02
+14,60 %
156,8
Kompletní výsledky vnitrodenního trhu

Zúčtování odchylek 21.01.2019

Min Kč/MWh Max Kč/MWh
Zúčtovací cena odchylky -156,87 7 777,00
Zúčtovací cena protiodchylky -1,00 4 458,29
Min MWh Max MWh
Systémová odchylka -218,363 44,535
Náklady na RE 6 292 591,80
Kompletní výsledky zúčtování odchylek

Vnitrodenní trh 21.01.2019

Index OTE 22,267 EUR/MWh
Cena 22,270
-4,05 %
EUR/MWh
Množství 18 926,000 MWh
Množství za měsíc 304 514,3 MWh
Kompletní výsledky vnitrodenního trhu

Systémová odchylka 20.01.2019

Systémová odchylka 18 309,9 MWh
Cena pro kladné denní vyrovnávací množství 22,57
+1,03 %
EUR/MWh
Cena pro záporné denní vyrovnávací množství 23,67
+1,28 %
EUR/MWh
Kompletní výsledky systémové odchylky

Trh s nevyužitou flexibilitou 20.01.2019

Množství kladné zobchodované flexibility 11 674,3 MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -4 023,1 MWh
Marginální cena kladné flexibility 3,000
+29 900,00 %
Kč/MWh
Marginální cena záporné flexibility 0,010
0,00 %
Kč/MWh
Kompletní výsledky trhu s nevyužitou flexibilitou

Informace OTE

Zveřejněná data VDT elektřina 14. hodina
22.01.2019 12:08:08
Detail
Zveřejněná data VDT elektřina - blokové kontrakty 14. hodina
22.01.2019 12:07:25
Detail
Zveřejněná data vnitrodenního trhu plyn
22.01.2019 12:00:51
Detail
Zveřejněná data výsledků denního trhu elektřina
22.01.2019 11:45:20
Detail
Další informace