Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Aktuální novinky

Společnost EURO GAS HOLDING s.r.o. byla ukončena v systému CS OTE jako subjekt zúčtování v plynárenství
19.03.2019
DXT Commodities SA - novým subjektem zúčtování v elektroenergetice
08.03.2019
Prezentace závěrů studie Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu
06.03.2019
Další aktuální novinky

Denní trh - Spot Market Index 21.03.2019

Cena EUR/MWh Množství MWh
BASE LOAD 39,94
-5,58 %
52 016,7
PEAK LOAD 40,73
-5,48 %
28 636,0
OFFPEAK LOAD 39,14
-5,69 %
23 380,7
Kompletní výsledky denního trhu

Vnitrodenní trh 20.03.2019

Cena EUR/MWh Množství MWh
BASE LOAD 41,12
-9,51 %
501,1
PEAK LOAD 43,53
+0,11 %
429,1
OFFPEAK LOAD 39,61
-16,42 %
72,0
Kompletní výsledky vnitrodenního trhu

Zúčtování odchylek 18.03.2019

Min Kč/MWh Max Kč/MWh
Zúčtovací cena odchylky -467,13 2 616,12
Zúčtovací cena protiodchylky -1,00 2 350,00
Min MWh Max MWh
Systémová odchylka -48,386 133,180
Náklady na RE 683 051,80
Kompletní výsledky zúčtování odchylek

Vnitrodenní trh 19.03.2019

Index OTE 16,215 EUR/MWh
Cena 16,210
-0,12 %
EUR/MWh
Množství 13 540,000 MWh
Množství za měsíc 209 549,1 MWh
Kompletní výsledky vnitrodenního trhu

Systémová odchylka 18.03.2019

Systémová odchylka -16 029,8 MWh
Cena pro kladné denní vyrovnávací množství 15,90
+1,60 %
EUR/MWh
Cena pro záporné denní vyrovnávací množství 16,66
+1,34 %
EUR/MWh
Kompletní výsledky systémové odchylky

Trh s nevyužitou flexibilitou 18.03.2019

Množství kladné zobchodované flexibility 5 225,3 MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -6 993,4 MWh
Marginální cena kladné flexibility 0,010
-97,87 %
Kč/MWh
Marginální cena záporné flexibility 0,010
0,00 %
Kč/MWh
Kompletní výsledky trhu s nevyužitou flexibilitou

Informace OTE

Zveřejněná data výsledků denního trhu elektřina
20.03.2019 11:41:12
Detail
Zveřejněná data vyrovnávacího trhu 13. hodina
20.03.2019 11:37:24
Detail
Zveřejněná data VDT elektřina 13. hodina
20.03.2019 11:07:33
Detail
Zveřejněná data VDT elektřina - blokové kontrakty 13. hodina
20.03.2019 11:07:20
Detail
Další informace