Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Aktuální novinky

Aktuální verze manuálu formátů zpráv XML, XSD a WSDL šablon pro elektřinu a plyn platné od 25.6.2019
17.06.2019
Zelená elektřina s.r.o. - novým subjektem zúčtování v plynárenství
12.06.2019
První rok provozu propojeného vnitrodenního trhu s elektřinou projektu XBID a druhá etapa spuštění lokálních implementačních projektů
12.06.2019
Další aktuální novinky

Denní trh - Spot Market Index 20.06.2019

Cena EUR/MWh Množství MWh
BASE LOAD 36,47
-14,21 %
61 065,6
PEAK LOAD 37,28
-18,36 %
31 510,1
OFFPEAK LOAD 35,65
-9,40 %
29 555,5
Kompletní výsledky denního trhu

Vnitrodenní trh 20.06.2019

Cena EUR/MWh Množství MWh
BASE LOAD 36,73
-22,75 %
565,5
PEAK LOAD 47,91
-11,24 %
417,0
OFFPEAK LOAD 31,14
-24,25 %
148,5
Kompletní výsledky vnitrodenního trhu

Zúčtování odchylek 18.06.2019

Min Kč/MWh Max Kč/MWh
Zúčtovací cena odchylky -276,15 2 700,18
Zúčtovací cena protiodchylky -1,00 2 350,00
Min MWh Max MWh
Systémová odchylka -63,670 78,616
Náklady na RE 712 274,40
Kompletní výsledky zúčtování odchylek

Vnitrodenní trh 19.06.2019

Index OTE 11,159 EUR/MWh
Cena 11,160
-3,12 %
EUR/MWh
Množství 11 924,000 MWh
Množství za měsíc 298 925,3 MWh
Kompletní výsledky vnitrodenního trhu

Systémová odchylka 18.06.2019

Systémová odchylka -6 703,3 MWh
Cena pro kladné denní vyrovnávací množství 11,29
-3,01 %
EUR/MWh
Cena pro záporné denní vyrovnávací množství 11,78
-4,07 %
EUR/MWh
Kompletní výsledky systémové odchylky

Trh s nevyužitou flexibilitou 18.06.2019

Množství kladné zobchodované flexibility 1 940,5 MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -17 451,4 MWh
Marginální cena kladné flexibility 0,010
0,00 %
Kč/MWh
Marginální cena záporné flexibility 2,970
+206,19 %
Kč/MWh
Kompletní výsledky trhu s nevyužitou flexibilitou

Informace OTE

Zveřejněná data vnitrodenního trhu plyn
20.06.2019 10:39:48
Detail
Zveřejněná data vyrovnávacího trhu 12. hodina
20.06.2019 10:37:36
Detail
Zveřejněná data vnitrodenního trhu plyn
20.06.2019 10:34:04
Detail
Zveřejněná data vnitrodenního trhu plyn
20.06.2019 10:33:48
Detail
Další informace