Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Odchylky - elektřina

Hodina Systémová odchylka (MWh) Součet absolutních odchylek (MWh) Kladné odchylky (MWh) Záporné odchylky (MWh) Zaokrouhlení odchylek (MWh) Náklady na RE (Kč) Náklady na odchylku (Kč) Zúčtovací cena odchylky (Kč/MWh) Zúčtovací cena protiodchylky (Kč/MWh)
1 10,960 182,110 96,535 -85,575 -0,060 297 674,50 -3 714,04 -39,36 -1,00
2 7,047 189,199 98,123 -91,076 -0,047 87 229,10 -2 426,76 -25,66 -1,00
3 15,752 185,170 100,461 -84,709 -0,052 35 045,60 -5 554,17 -56,13 -1,00
4 7,438 183,834 95,636 -88,198 -0,038 15 759,10 -2 496,84 -27,03 -1,00
5 30,650 145,594 88,122 -57,472 -0,050 5 437,90 -9 483,50 -108,27 -1,00
6 73,457 144,325 108,891 -35,434 -0,057 10 888,00 -28 068,24 -258,09 -1,00
7 -23,388 272,270 124,441 -147,829 -0,012 63 688,70 -73 977,04 2 478,63 2 350,00
8 41,723 240,197 140,960 -99,237 -0,023 10 151,00 -20 626,11 -147,03 -1,00
9 130,168 225,386 177,777 -47,609 -0,068 600,30 -81 121,81 -456,58 -1,00
10 139,426 320,290 229,858 -90,432 -0,026 3 195,70 -112 307,83 -488,99 -1,00
11 199,831 363,933 281,882 -82,051 -0,031 3 020,60 -197 348,10 -700,40 -1,00
12 113,934 477,616 295,775 -181,841 -0,034 1 524,10 -118 057,17 -399,76 -1,00
13 244,842 344,050 294,446 -49,604 -0,042 16 231,20 -252 567,40 -857,94 -1,00
14 200,755 288,997 244,876 -44,121 -0,055 200,70 -172 260,43 -703,64 -1,00
15 196,017 285,867 240,942 -44,925 -0,017 196,00 -165 494,28 -687,05 -1,00
16 220,029 288,925 254,477 -34,448 -0,029 219,80 -196 192,77 -771,10 -1,00
17 168,422 259,158 213,790 -45,368 -0,022 16 625,20 -126 191,21 -590,47 -1,00
18 -48,375 230,395 91,010 -139,385 -0,025 130 901,90 -150 766,02 2 616,06 2 350,00
19 -100,082 261,152 80,535 -180,617 -0,018 365 715,00 -334 613,33 2 900,45 2 350,00
20 -25,237 163,631 69,197 -94,434 -0,063 83 670,00 -72 414,39 2 488,80 2 350,00
21 -9,334 277,848 134,257 -143,591 -0,066 77 808,70 -29 305,43 2 401,33 2 350,00
22 36,841 242,979 139,910 -103,069 -0,041 62 338,30 -18 076,84 -129,94 -1,00
23 106,832 261,264 184,048 -77,216 -0,032 4 573,70 -68 924,22 -374,91 -1,00
24 99,771 282,247 191,009 -91,238 -0,071 10 914,30 -66 798,20 -350,19 -1,00

Od 1.1.2008 metodika stanovení zúčtovací ceny neobsahuje vícenáklady.

OTE nedisponuje údaji o vývoji systémové odchylky v reálném čase. Předběžné hodnoty regulační energie, na základě kterých lze předběžně odhadnout velikost a směr systémové odchylky, jsou zveřejňovány na webových stránkách ČEPS, a.s.