Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Odchylky - elektřina

Zúčtování odchylek, denní vypořádání (verze 0)  -  14.11.2019
Hodina Systémová odchylka (MWh) Součet absolutních odchylek (MWh) Kladné odchylky (MWh) Záporné odchylky (MWh) Zaokrouhlení odchylek (MWh) Náklady na RE (Kč) Náklady na odchylku (Kč) Zúčtovací cena odchylky (Kč/MWh) Zúčtovací cena protiodchylky (Kč/MWh)
1 2,309 174,095 88,202 -85,893 -0,009 21 396,40 -714,98 -9,08 -1,00
2 -20,379 121,615 50,618 -70,997 -0,021 66 748,00 -55 847,99 2 462,08 2 350,00
3 -5,185 107,901 51,358 -56,543 -0,015 13 865,70 -13 796,79 2 378,51 2 350,00
4 -16,277 128,773 56,248 -72,525 -0,023 38 540,10 -44 743,39 2 439,52 2 350,00
5 -13,574 123,258 54,842 -68,416 -0,026 43 244,80 -37 006,15 2 424,65 2 350,00
6 39,222 119,778 79,500 -40,278 -0,022 1 920,00 -10 952,19 -138,27 -1,00
7 -26,083 104,751 39,334 -65,417 -0,017 137 742,50 -70 679,12 2 493,45 2 350,00
8 -24,262 106,562 41,150 -65,412 -0,038 61 807,00 -65 744,28 2 483,44 2 350,00
9 2,227 146,145 74,186 -71,959 -0,027 1 647,90 -580,14 -8,79 -1,00
10 -35,063 191,725 78,331 -113,394 -0,037 82 485,00 -104 264,95 2 542,84 2 350,00
11 28,944 264,772 146,858 -117,914 -0,044 9 197,80 -14 905,66 -102,30 -1,00
12 85,732 295,728 190,730 -104,998 -0,032 85,70 -57 316,18 -301,06 -1,00
13 30,412 237,114 133,763 -103,351 -0,012 1 676,10 -14 268,15 -107,44 -1,00
14 -5,759 215,895 105,068 -110,827 -0,041 49 835,40 -17 043,54 2 381,67 2 350,00
15 24,822 197,414 111,118 -86,296 -0,022 19 067,90 -9 677,64 -87,87 -1,00
16 35,422 178,534 106,978 -71,556 -0,022 2 151,30 -13 297,48 -124,97 -1,00
17 9,929 232,839 121,384 -111,455 -0,029 128 374,50 -4 228,02 -35,75 -1,00
18 46,444 145,740 96,092 -49,648 -0,044 1 927,20 -15 666,20 -163,55 -1,00
19 45,426 131,582 88,504 -43,078 -0,026 5 217,60 -14 116,68 -159,99 -1,00
20 3,245 174,621 88,933 -85,688 -0,045 47 493,40 -1 012,63 -12,35 -1,00
21 48,031 192,483 120,257 -72,226 -0,031 64 215,30 -94 552,05 -885,00 -164,42
22 45,019 134,005 89,512 -44,493 -0,019 55 293,50 -14 148,53 -158,56 -1,00
23 104,328 158,770 131,549 -27,221 -0,028 2 220,20 -48 138,13 -366,14 -1,00
24 125,899 150,161 138,030 -12,131 3,001 5 536,20 -62 396,75 -452,14 -1,00

Od 1.1.2008 metodika stanovení zúčtovací ceny neobsahuje vícenáklady.

OTE nedisponuje údaji o vývoji systémové odchylky v reálném čase. Předběžné hodnoty regulační energie, na základě kterých lze předběžně odhadnout velikost a směr systémové odchylky, jsou zveřejňovány na webových stránkách ČEPS, a.s.