Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Odchylky - elektřina

Zúčtování odchylek, denní vypořádání (verze 0)  -  20.11.2018
Hodina Systémová odchylka (MWh) Součet absolutních odchylek (MWh) Kladné odchylky (MWh) Záporné odchylky (MWh) Zaokrouhlení odchylek (MWh) Náklady na RE (Kč) Náklady na odchylku (Kč) Zúčtovací cena odchylky (Kč/MWh) Zúčtovací cena protiodchylky (Kč/MWh)
1 21,825 210,039 115,932 -94,107 -0,025 53 859,70 -8 876,71 -77,38 -1,00
2 42,631 220,545 131,588 -88,957 -0,031 42,60 -19 675,56 -150,20 -1,00
3 62,236 201,680 131,958 -69,722 -0,036 62,20 -28 805,33 -218,82 -1,00
4 27,011 209,189 118,100 -91,089 -0,011 11 727,00 -11 191,00 -95,53 -1,00
5 8,927 188,689 98,808 -89,881 -0,027 12 939,40 -3 095,69 -32,24 -1,00
6 20,507 210,357 115,432 -94,925 -0,007 20 474,20 -8 305,06 -72,77 -1,00
7 -14,303 244,397 115,047 -129,350 0,003 37 601,70 -43 786,72 2 428,66 2 350,00
8 44,125 265,901 155,013 -110,888 -0,025 44,10 -23 982,78 -155,43 -1,00
9 40,831 238,965 139,898 -99,067 -0,031 26 842,20 -20 032,26 -143,90 -1,00
10 -110,966 326,468 107,751 -218,717 -0,034 334 609,30 -878 593,05 5 285,00 2 573,77
11 7,835 368,895 188,365 -180,530 -0,035 140 130,20 -5 172,80 -28,42 -1,00
12 14,722 328,618 171,670 -156,948 -0,022 1 425,30 -8 859,16 -52,52 -1,00
13 -181,573 310,083 64,255 -245,828 -0,027 431 697,10 -672 192,68 3 348,65 2 350,00
14 -104,279 380,857 138,289 -242,568 -0,021 255 095,00 -384 175,68 2 923,53 2 350,00
15 -83,976 329,786 122,905 -206,881 -0,024 219 264,30 -292 893,66 2 811,86 2 350,00
16 -88,288 279,694 95,703 -183,991 -0,012 207 505,00 -296 819,15 2 835,58 2 350,00
17 -56,373 288,093 115,860 -172,233 -0,027 132 540,00 -185 877,39 2 660,05 2 350,00
18 3,130 268,614 135,872 -132,742 -0,030 85 825,20 -1 490,93 -11,95 -1,00
19 -2,763 216,635 106,936 -109,699 -0,037 65 119,90 -8 159,38 2 365,19 2 350,00
20 -27,365 204,599 88,617 -115,982 -0,035 70 972,80 -81 763,04 2 500,50 2 350,00
21 24,918 333,714 179,316 -154,398 -0,018 31 763,40 -15 663,07 -88,21 -1,00
22 52,216 182,248 117,232 -65,016 -0,016 1 462,80 -21 476,36 -183,75 -1,00
23 20,418 199,666 110,042 -89,624 -0,018 16 947,60 -7 884,02 -72,46 -1,00
24 43,340 188,196 115,768 -72,428 -0,040 43,30 -17 604,19 -152,69 -1,00

Od 1.1.2008 metodika stanovení zúčtovací ceny neobsahuje vícenáklady.

OTE nedisponuje údaji o vývoji systémové odchylky v reálném čase. Aktuální hodnoty regulační energie, na základě kterých lze předběžně odhadnout velikost a směr systémové odchylky, jsou zveřejňovány na webových stránkách ČEPS, a.s.