Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Odchylky - elektřina

Zúčtování odchylek, denní vypořádání (verze 0)  -  15.01.2019
Hodina Systémová odchylka (MWh) Součet absolutních odchylek (MWh) Kladné odchylky (MWh) Záporné odchylky (MWh) Zaokrouhlení odchylek (MWh) Náklady na RE (Kč) Náklady na odchylku (Kč) Zúčtovací cena odchylky (Kč/MWh) Zúčtovací cena protiodchylky (Kč/MWh)
1 -55,062 150,986 47,962 -103,024 -0,038 132 306,20 -160 595,49 2 652,84 2 350,00
2 -43,290 206,270 81,490 -124,780 -0,010 106 457,00 -131 440,37 2 588,09 2 350,00
3 -48,883 198,573 74,845 -123,728 -0,017 116 795,80 -148 139,32 2 618,85 2 350,00
4 -42,579 257,885 107,653 -150,232 -0,021 101 285,50 -135 241,98 2 584,18 2 350,00
5 -57,876 269,280 105,702 -163,578 -0,024 136 535,20 -188 077,11 2 668,31 2 350,00
6 -80,359 219,381 69,511 -149,870 -0,041 195 522,80 -255 081,69 2 791,97 2 350,00
7 -139,683 238,369 49,343 -189,026 -0,017 431 197,40 -917 649,75 5 603,00 2 866,93
8 5,038 193,948 99,493 -94,455 -0,038 67 743,50 -1 759,10 -18,63 -1,00
9 15,311 138,331 76,821 -61,510 -0,011 34 339,90 -4 131,38 -54,58 -1,00
10 13,239 190,003 101,621 -88,382 -0,039 5 890,70 -4 721,34 -47,33 -1,00
11 36,549 203,481 120,015 -83,466 -0,049 2 622,60 -15 388,87 -128,92 -1,00
12 83,446 212,968 148,207 -64,761 -0,046 8 076,80 -43 368,78 -293,06 -1,00
13 63,231 237,427 150,329 -87,098 -0,031 4 530,10 -33 331,04 -222,30 -1,00
14 20,949 185,321 103,135 -82,186 -0,049 5 663,30 -7 582,81 -74,32 -1,00
15 -50,231 188,121 68,945 -119,176 -0,069 121 496,40 -150 967,60 2 626,27 2 350,00
16 -5,395 234,581 114,593 -119,988 -0,005 16 921,80 -16 238,29 2 379,67 2 350,00
17 8,337 253,439 130,888 -122,551 -0,037 74 064,80 -3 826,34 -30,17 -1,00
18 18,519 194,259 106,389 -87,870 -0,019 20 237,10 -6 913,59 -65,81 -1,00
19 -3,974 229,480 112,753 -116,727 -0,026 134 238,10 -11 889,38 2 371,85 2 350,00
20 22,018 176,450 99,234 -77,216 -0,018 14 598,20 -7 668,99 -78,06 -1,00
21 -8,394 206,496 99,051 -107,445 -0,006 67 465,30 -24 685,56 2 396,16 2 350,00
22 18,527 316,333 167,430 -148,903 -0,027 117 803,60 -10 874,69 -65,84 -1,00
23 -37,471 261,851 112,190 -149,661 -0,029 146 437,00 -146 213,14 2 556,09 2 106,55
24 22,731 224,027 123,379 -100,648 -0,031 4 019,40 -9 837,53 -80,55 -1,00

Od 1.1.2008 metodika stanovení zúčtovací ceny neobsahuje vícenáklady.

OTE nedisponuje údaji o vývoji systémové odchylky v reálném čase. Aktuální hodnoty regulační energie, na základě kterých lze předběžně odhadnout velikost a směr systémové odchylky, jsou zveřejňovány na webových stránkách ČEPS, a.s.