Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Odchylky - elektřina

Hodina Systémová odchylka (MWh) Součet absolutních odchylek (MWh) Kladné odchylky (MWh) Záporné odchylky (MWh) Zaokrouhlení odchylek (MWh) Náklady na RE (Kč) Náklady na odchylku (Kč) Zúčtovací cena odchylky (Kč/MWh) Zúčtovací cena protiodchylky (Kč/MWh)
1 -39,755 166,261 63,253 -103,008 -0,045 128 559,90 -115 946,95 2 568,65 2 350,00
2 -1,942 131,686 64,872 -66,814 -0,058 47 018,00 -5 277,27 2 360,68 2 350,00
3 23,359 202,479 112,919 -89,560 -0,059 2 374,30 -9 254,49 -82,75 -1,00
4 41,469 180,977 111,223 -69,754 -0,069 4 038,10 -16 184,38 -146,14 -1,00
5 51,452 164,788 108,120 -56,668 -0,052 22 385,90 -19 521,70 -181,08 -1,00
6 71,477 134,815 103,146 -31,669 -0,077 2 422,40 -25 874,48 -251,16 -1,00
7 -13,042 156,082 71,520 -84,562 -0,058 58 997,00 -36 714,33 2 421,73 2 350,00
8 -1,431 127,575 63,072 -64,503 -0,069 36 203,90 -3 870,49 2 357,87 2 350,00
9 57,356 127,516 92,436 -35,080 -0,056 997,70 -18 612,96 -201,74 -1,00
10 155,754 194,890 175,322 -19,568 -0,054 3 447,10 -95 729,04 -546,13 -1,00
11 132,576 178,312 155,444 -22,868 -0,076 1 072,90 -72 260,15 -465,01 -1,00
12 69,549 199,061 134,305 -64,756 -0,049 2 655,60 -32 762,07 -244,42 -1,00
13 128,334 201,782 165,058 -36,724 -0,034 833,60 -74 265,79 -450,16 -1,00
14 15,679 194,223 104,951 -89,272 -0,079 8 714,30 -5 774,34 -55,87 -1,00
15 67,450 205,438 136,444 -68,994 -0,050 772,70 -32 277,79 -237,07 -1,00
16 134,970 230,298 182,634 -47,664 -0,070 1 075,30 -86 409,45 -473,39 -1,00
17 149,755 227,325 188,540 -38,785 -0,055 855,00 -98 971,11 -525,14 -1,00
18 115,783 198,069 156,926 -41,143 -0,083 3 172,00 -63 708,48 -406,24 -1,00
19 42,538 161,506 102,022 -59,484 -0,038 21 671,70 -15 231,57 -149,88 -1,00
20 27,348 138,862 83,105 -55,757 -0,048 5 199,50 -7 981,33 -96,71 -1,00
21 108,175 173,117 140,646 -32,471 -0,075 2 224,00 -53 358,16 -379,61 -1,00
22 -21,648 193,610 85,981 -107,629 -0,052 62 044,70 -63 687,11 2 469,06 2 350,00
23 3,153 119,459 61,306 -58,153 -0,053 40 675,40 -679,36 -12,03 -1,00
24 61,755 149,657 105,706 -43,951 -0,055 86 813,60 -22 909,05 -217,14 -1,00

Od 1.1.2008 metodika stanovení zúčtovací ceny neobsahuje vícenáklady.

OTE nedisponuje údaji o vývoji systémové odchylky v reálném čase. Předběžné hodnoty regulační energie, na základě kterých lze předběžně odhadnout velikost a směr systémové odchylky, jsou zveřejňovány na webových stránkách ČEPS, a.s.