Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Odchylky - elektřina

Zúčtování odchylek, denní vypořádání (verze 0)  -  14.07.2019
Hodina Systémová odchylka (MWh) Součet absolutních odchylek (MWh) Kladné odchylky (MWh) Záporné odchylky (MWh) Zaokrouhlení odchylek (MWh) Náklady na RE (Kč) Náklady na odchylku (Kč) Zúčtovací cena odchylky (Kč/MWh) Zúčtovací cena protiodchylky (Kč/MWh)
1 33,722 137,022 85,372 -51,650 -0,022 2 619,80 -10 109,33 -119,02 -1,00
2 43,628 188,086 115,857 -72,229 -0,028 42,60 -17 733,83 -153,69 -1,00
3 -6,652 167,560 80,454 -87,106 -0,048 29 845,80 -18 818,54 2 386,58 2 350,00
4 14,925 173,739 94,332 -79,407 -0,025 480,30 -4 941,89 -53,23 -1,00
5 -28,067 173,517 72,725 -100,792 -0,033 66 035,00 -81 515,70 2 504,36 2 350,00
6 -36,778 196,336 79,779 -116,557 -0,022 86 480,00 -110 004,28 2 552,27 2 350,00
7 34,034 149,452 91,743 -57,709 -0,034 1 444,60 -10 961,54 -120,11 -1,00
8 11,630 231,022 121,326 -109,696 -0,030 9 885,80 -4 949,60 -41,70 -1,00
9 18,047 195,669 106,858 -88,811 -0,047 64 670,50 -6 767,20 -64,16 -1,00
10 -23,675 235,811 106,068 -129,743 -0,025 82 966,60 -72 530,09 2 480,21 2 350,00
11 -7,460 208,050 100,295 -107,755 -0,040 17 625,00 -21 952,19 2 391,03 2 350,00
12 66,417 180,193 123,305 -56,888 -0,017 536,60 -28 728,66 -233,45 -1,00
13 -12,880 192,020 89,570 -102,450 -0,020 30 315,00 -37 525,56 2 420,84 2 350,00
14 -55,773 233,067 88,647 -144,420 -0,027 131 130,00 -175 367,39 2 656,75 2 350,00
15 55,529 187,421 121,475 -65,946 -0,029 525,70 -23 664,20 -195,35 -1,00
16 144,133 234,187 189,160 -45,027 -0,033 144,10 -95 567,79 -505,46 -1,00
17 92,639 251,565 172,102 -79,463 -0,039 92,60 -55 893,27 -325,23 -1,00
18 94,326 223,182 158,754 -64,428 -0,026 564,50 -52 505,37 -331,14 -1,00
19 74,533 245,811 160,172 -85,639 -0,033 74,50 -41 857,00 -261,86 -1,00
20 48,839 258,101 153,470 -104,631 -0,039 1 929,60 -26 281,47 -171,93 -1,00
21 43,941 189,075 116,508 -72,567 -0,041 43,90 -17 961,71 -154,79 -1,00
22 36,633 222,195 129,414 -92,781 -0,033 36,60 -16 628,80 -129,21 -1,00
23 58,628 250,518 154,573 -95,945 -0,028 58,60 -31 775,46 -206,19 -1,00
24 -5,362 261,812 128,225 -133,587 -0,038 75 931,90 -16 540,18 2 379,49 2 350,00

Od 1.1.2008 metodika stanovení zúčtovací ceny neobsahuje vícenáklady.

OTE nedisponuje údaji o vývoji systémové odchylky v reálném čase. Předběžné hodnoty regulační energie, na základě kterých lze předběžně odhadnout velikost a směr systémové odchylky, jsou zveřejňovány na webových stránkách ČEPS, a.s.