Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Odchylky - elektřina

Hodina Systémová odchylka (MWh) Součet absolutních odchylek (MWh) Kladné odchylky (MWh) Záporné odchylky (MWh) Zaokrouhlení odchylek (MWh) Náklady na RE (Kč) Náklady na odchylku (Kč) Zúčtovací cena odchylky (Kč/MWh) Zúčtovací cena protiodchylky (Kč/MWh)
1 10,020 116,250 63,135 -53,115 -0,020 25 400,80 -2 224,16 -36,07 -1,00
2 5,126 79,196 42,161 -37,035 -0,026 32 684,00 -761,49 -18,94 -1,00
3 -32,556 105,126 36,285 -68,841 -0,044 83 898,10 -88 832,58 2 529,05 2 350,00
4 5,050 108,832 56,941 -51,891 -0,050 25 630,90 -1 011,20 -18,67 -1,00
5 19,373 110,407 64,890 -45,517 -0,073 5 896,80 -4 418,91 -68,80 -1,00
6 0,036 116,290 58,163 -58,127 -0,036 43 258,40 -7,02 -1,12 -1,00
7 -27,067 98,429 35,681 -62,748 -0,033 147 615,70 -72 948,12 2 498,86 2 350,00
8 31,439 156,505 93,972 -62,533 -0,039 93 131,00 -10 371,18 -111,03 -1,00
9 -19,847 130,699 55,426 -75,273 -0,053 71 920,70 -54 856,50 2 459,15 2 350,00
10 -1,230 164,736 81,753 -82,983 -0,070 26 565,00 -3 451,47 2 356,76 2 350,00
11 61,934 231,382 146,658 -84,724 -0,034 4 763,90 -31 851,52 -217,76 -1,00
12 96,049 196,683 146,366 -50,317 -0,049 331,10 -49 299,91 -337,17 -1,00
13 69,140 206,922 138,031 -68,891 -0,040 69,10 -33 471,26 -242,99 -1,00
14 22,149 207,321 114,735 -92,586 -0,049 3 313,50 -8 916,41 -78,52 -1,00
15 132,552 284,118 208,335 -75,783 -0,052 132,20 -96 785,41 -464,93 -1,00
16 27,549 264,001 145,775 -118,226 -0,049 4 964,20 -14 084,36 -97,42 -0,99
17 -46,531 169,769 61,619 -108,150 -0,069 151 357,60 -137 025,60 2 605,92 2 350,00
18 -0,862 185,928 92,533 -93,395 -0,038 36 909,80 -2 468,39 2 354,74 2 350,00
19 28,766 160,020 94,393 -65,627 -0,066 34 118,20 -9 532,25 -101,68 -1,00
20 -35,460 141,648 53,094 -88,554 -0,040 83 425,00 -100 601,69 2 545,03 2 350,00
21 -7,771 153,281 72,755 -80,526 -0,029 28 674,40 -21 703,53 2 392,74 2 350,00
22 -16,661 107,069 45,204 -61,865 -0,039 85 089,50 -44 822,04 2 441,63 2 350,00
23 -16,462 98,092 40,815 -57,277 -0,038 105 778,50 -43 871,56 2 440,54 2 350,00
24 18,336 115,994 67,165 -48,829 -0,036 91 707,30 -4 328,31 -65,17 -1,00

Od 1.1.2008 metodika stanovení zúčtovací ceny neobsahuje vícenáklady.

OTE nedisponuje údaji o vývoji systémové odchylky v reálném čase. Předběžné hodnoty regulační energie, na základě kterých lze předběžně odhadnout velikost a směr systémové odchylky, jsou zveřejňovány na webových stránkách ČEPS, a.s.