Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Odchylky - elektřina

Zúčtování odchylek, denní vypořádání (verze 0)  -  19.03.2019
Hodina Systémová odchylka (MWh) Součet absolutních odchylek (MWh) Kladné odchylky (MWh) Záporné odchylky (MWh) Zaokrouhlení odchylek (MWh) Náklady na RE (Kč) Náklady na odchylku (Kč) Zúčtovací cena odchylky (Kč/MWh) Zúčtovací cena protiodchylky (Kč/MWh)
1 27,138 248,190 137,664 -110,526 -0,038 23 772,20 -13 102,46 -95,98 -1,00
2 -53,061 203,111 75,025 -128,086 -0,039 124 785,00 -162 072,69 2 641,83 2 350,00
3 -7,164 152,414 72,625 -79,789 -0,036 25 383,60 -19 979,09 2 389,40 2 350,00
4 50,943 210,555 130,749 -79,806 -0,043 2 637,00 -23 363,49 -179,30 -1,00
5 -18,365 162,085 71,860 -90,225 -0,035 71 687,10 -52 270,47 2 451,00 2 350,00
6 -32,776 222,638 94,931 -127,707 -0,024 77 080,00 -100 044,06 2 530,26 2 350,00
7 -1,764 211,950 105,093 -106,857 -0,036 26 329,40 -5 181,91 2 359,70 2 350,00
8 -21,782 256,440 117,329 -139,111 -0,018 92 137,40 -67 853,20 2 469,80 2 350,00
9 72,139 270,351 171,245 -99,106 -0,039 777,40 -43 308,08 -253,48 -1,00
10 -39,346 483,098 221,876 -261,222 -0,054 92 590,00 -148 991,54 2 566,40 2 350,00
11 -11,255 394,915 191,830 -203,085 -0,045 26 555,00 -39 020,21 2 411,90 2 350,00
12 -1,766 246,470 122,352 -124,118 -0,034 23 743,30 -5 355,29 2 359,71 2 350,00
13 -58,047 236,577 89,265 -147,312 -0,053 136 535,00 -183 439,81 2 669,25 2 350,00
14 -20,157 260,279 120,061 -140,218 -0,043 47 470,00 -62 913,52 2 460,86 2 350,00
15 9,729 269,255 139,492 -129,763 -0,029 1 420,30 -4 759,43 -35,05 -1,00
16 -18,777 212,283 96,753 -115,530 -0,023 56 405,20 -56 056,73 2 453,27 2 350,00
17 -9,882 137,406 63,762 -73,644 -0,018 64 407,50 -27 225,25 2 404,35 2 350,00
18 34,817 157,875 96,346 -61,529 -0,017 740,10 -11 774,58 -122,85 -1,00
19 53,418 147,418 100,418 -47,000 -0,018 48 248,90 -18 827,57 -187,96 -1,00
20 2,222 160,068 81,145 -78,923 -0,022 47 257,30 -632,72 -8,77 -1,00
21 23,322 110,376 66,849 -43,527 -0,022 16 245,20 -5 479,54 -82,62 -1,00
22 -15,371 142,575 63,602 -78,973 -0,029 141 749,90 -42 798,23 2 434,54 2 350,00
23 11,738 123,610 67,674 -55,936 -0,038 57 376,10 -2 791,79 -42,08 -1,00
24 26,944 183,272 105,108 -78,164 -0,044 4 023,60 -9 938,63 -95,30 -1,00

Od 1.1.2008 metodika stanovení zúčtovací ceny neobsahuje vícenáklady.

OTE nedisponuje údaji o vývoji systémové odchylky v reálném čase. Aktuální hodnoty regulační energie, na základě kterých lze předběžně odhadnout velikost a směr systémové odchylky, jsou zveřejňovány na webových stránkách ČEPS, a.s.