Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Odchylky - elektřina

Zúčtování odchylek, denní vypořádání (verze 0)  -  25.03.2019
Hodina Systémová odchylka (MWh) Součet absolutních odchylek (MWh) Kladné odchylky (MWh) Záporné odchylky (MWh) Zaokrouhlení odchylek (MWh) Náklady na RE (Kč) Náklady na odchylku (Kč) Zúčtovací cena odchylky (Kč/MWh) Zúčtovací cena protiodchylky (Kč/MWh)
1 -5,772 176,722 85,475 -91,247 -0,028 33 613,50 -16 460,38 2 381,74 2 350,00
2 22,617 143,863 83,240 -60,623 -0,017 45 396,90 -6 611,06 -80,15 -1,00
3 94,832 200,282 147,557 -52,725 -0,032 1 740,50 -49 070,48 -332,91 -1,00
4 86,531 216,981 151,756 -65,225 -0,031 8 785,20 -46 045,84 -303,85 -1,00
5 19,304 208,214 113,759 -94,455 -0,004 7 777,60 -7 704,86 -68,56 -1,00
6 27,422 268,884 148,153 -120,731 -0,022 47 047,40 -14 245,67 -96,97 -1,00
7 62,034 206,726 134,380 -72,346 -0,034 17 459,40 -29 237,28 -218,11 -1,00
8 84,246 335,626 209,936 -125,690 -0,046 1 729,90 -61 985,97 -295,86 -1,00
9 45,323 284,155 164,739 -119,416 -0,023 750,60 -26 177,87 -159,63 -1,00
10 40,440 251,194 145,817 -105,377 -0,040 11 795,40 -20 679,38 -142,54 -1,00
11 -9,268 195,676 93,204 -102,472 -0,032 42 308,70 -27 002,80 2 400,97 2 350,00
12 -48,251 260,035 105,892 -154,143 -0,049 116 561,30 -154 296,32 2 615,38 2 350,00
13 103,338 356,898 230,118 -126,780 -0,038 808,60 -83 332,42 -362,68 -1,00
14 319,330 368,244 343,787 -24,457 -0,030 1 024,60 -384 552,87 -1 118,65 -1,00
15 166,134 293,816 229,975 -63,841 -0,034 871,40 -133 887,40 -582,46 -1,00
16 79,434 251,916 165,675 -86,241 -0,034 1 490,00 -46 138,74 -279,01 -1,00
17 -49,446 282,206 116,380 -165,826 -0,054 175 352,10 -161 294,48 2 621,95 2 350,00
18 -42,471 235,043 96,286 -138,757 -0,029 100 815,40 -132 219,10 2 583,59 2 350,00
19 11,535 223,333 117,434 -105,899 -0,035 36 922,20 -4 752,35 -41,37 -1,00
20 6,418 212,604 109,511 -103,093 -0,018 6 589,20 -2 466,04 -23,46 -1,00
21 13,408 169,488 91,448 -78,040 -0,008 13 649,20 -4 304,15 -47,92 -1,00
22 1,417 198,237 99,827 -98,410 -0,017 48 196,90 -495,56 -5,95 -1,00
23 26,226 124,110 75,168 -48,942 -0,026 30 589,20 -6 925,90 -92,79 -1,00
24 44,731 178,421 111,576 -66,845 -0,031 30 607,70 -17 511,95 -157,55 -1,00

Od 1.1.2008 metodika stanovení zúčtovací ceny neobsahuje vícenáklady.

OTE nedisponuje údaji o vývoji systémové odchylky v reálném čase. Aktuální hodnoty regulační energie, na základě kterých lze předběžně odhadnout velikost a směr systémové odchylky, jsou zveřejňovány na webových stránkách ČEPS, a.s.