Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Odchylky - elektřina

Hodina Systémová odchylka (MWh) Součet absolutních odchylek (MWh) Kladné odchylky (MWh) Záporné odchylky (MWh) Zaokrouhlení odchylek (MWh) Náklady na RE (Kč) Náklady na odchylku (Kč) Zúčtovací cena odchylky (Kč/MWh) Zúčtovací cena protiodchylky (Kč/MWh)
1 70,257 119,173 94,715 -24,458 -0,057 26 387,94 -23 359,73 -246,89 -1,00
2 68,758 118,272 93,515 -24,757 -0,058 3 125,00 -22 573,14 -241,65 -1,00
3 31,157 139,067 85,112 -53,955 -0,057 4 027,60 -9 312,31 -110,04 -0,99
4 12,376 173,786 93,081 -80,705 -0,076 7 359,42 -7 191,21 -44,31 38,00
5 33,460 141,964 87,712 -54,252 -0,060 4 029,70 -10 305,95 -118,11 -0,99
6 -32,846 208,172 87,663 -120,509 -0,054 101 058,18 -99 911,82 2 530,65 2 339,12
7 29,456 180,980 105,218 -75,762 -0,056 2 860,00 -10 876,38 -104,09 -1,00
8 73,383 139,575 106,479 -33,096 -0,083 73,50 -27 421,45 -257,84 -1,00
9 133,346 232,840 183,093 -49,747 -0,046 1 073,70 -85 584,68 -467,71 -1,00
10 49,456 189,282 119,369 -69,913 -0,056 3 575,90 -20 711,04 -174,09 -1,00
11 2,862 270,284 136,573 -133,711 -0,062 12 462,90 -1 372,63 -11,01 -0,98
12 63,654 321,546 192,600 -128,946 -0,054 2 695,36 -44 117,41 -223,78 7,89
13 5,159 376,411 190,785 -185,626 -0,059 175 905,56 -4 781,62 -19,05 6,18
14 44,059 290,399 167,229 -123,170 -0,059 749,10 -25 830,77 -155,20 -1,00
15 61,339 270,969 166,154 -104,815 -0,039 1 471,90 -35 731,28 -215,68 -1,00
16 -3,937 265,997 131,030 -134,967 -0,063 28 443,10 -12 173,99 2 371,65 2 350,00
17 -1,262 258,914 128,826 -130,088 -0,038 50 309,90 -3 868,51 2 356,94 2 350,00
18 32,118 237,162 134,640 -102,522 -0,018 56 029,06 -16 229,13 -113,41 9,36
19 13,749 198,285 106,017 -92,268 -0,049 83 976,70 -6 199,44 -49,12 10,75
20 -34,646 155,318 60,336 -94,982 -0,054 140 584,90 -99 516,92 2 540,55 2 350,00
21 -4,660 205,820 100,580 -105,240 -0,040 124 408,86 -13 648,30 2 375,63 2 350,00
22 15,037 116,769 65,903 -50,866 -0,037 144 601,10 -3 483,36 -53,62 -0,99
23 -14,235 121,035 53,400 -67,635 -0,065 87 018,36 -38 747,39 2 428,29 2 350,00
24 6,953 113,161 60,057 -53,104 -0,053 105 142,26 -2 062,90 -25,33 10,20

Od 1.1.2008 metodika stanovení zúčtovací ceny neobsahuje vícenáklady.

OTE nedisponuje údaji o vývoji systémové odchylky v reálném čase. Předběžné hodnoty regulační energie, na základě kterých lze předběžně odhadnout velikost a směr systémové odchylky, jsou zveřejňovány na webových stránkách ČEPS, a.s.