Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Odchylky - elektřina

Zúčtování odchylek, denní vypořádání (verze 0)  -  19.02.2019
Hodina Systémová odchylka (MWh) Součet absolutních odchylek (MWh) Kladné odchylky (MWh) Záporné odchylky (MWh) Zaokrouhlení odchylek (MWh) Náklady na RE (Kč) Náklady na odchylku (Kč) Zúčtovací cena odchylky (Kč/MWh) Zúčtovací cena protiodchylky (Kč/MWh)
1 65,822 209,968 137,895 -72,073 -0,022 47 791,10 -31 832,69 -231,37 -1,00
2 67,637 214,431 141,034 -73,397 -0,037 1 478,20 -33 453,21 -237,72 -1,00
3 59,231 244,309 151,770 -92,539 -0,031 10 638,70 -31 521,15 -208,30 -1,00
4 92,732 238,940 165,836 -73,104 -0,032 92,70 -53 916,46 -325,56 -1,00
5 87,619 303,821 195,720 -108,101 -0,019 792,90 -60 107,11 -307,66 -1,00
6 120,527 225,355 172,941 -52,414 -0,027 18 928,50 -73 073,96 -422,84 -1,00
7 41,818 187,484 114,651 -72,833 -0,018 17 674,30 -16 822,14 -147,36 -1,00
8 84,034 240,062 162,048 -78,014 -0,034 319,10 -47 743,97 -295,11 -1,00
9 85,440 371,372 228,406 -142,966 -0,040 320,50 -68 387,97 -300,04 -1,00
10 67,236 473,430 270,333 -203,097 -0,036 6 650,00 -63 682,00 -236,32 -1,00
11 86,120 545,320 315,720 -229,600 -0,020 9 725,20 -95 250,44 -302,42 -1,00
12 53,042 581,048 317,045 -264,003 -0,042 993,40 -58 909,28 -186,64 -1,00
13 51,145 475,729 263,437 -212,292 -0,045 286,20 -47 206,37 -180,00 -1,00
14 79,647 375,527 227,587 -147,940 -0,047 93 435,10 -122 748,94 -565,00 -39,46
15 -20,965 454,295 216,665 -237,630 -0,035 176 717,10 -76 666,49 2 465,30 2 350,00
16 -26,047 386,987 180,470 -206,517 -0,053 65 096,60 -90 794,01 2 493,25 2 350,00
17 -68,850 390,946 161,048 -229,898 -0,050 168 732,90 -248 852,98 2 728,67 2 350,00
18 -3,268 206,080 101,406 -104,674 -0,032 15 043,10 -9 560,79 2 367,97 2 350,00
19 107,833 240,497 174,165 -66,332 -0,033 578,00 -65 839,45 -378,41 -1,00
20 88,918 204,356 146,637 -57,719 -0,018 324,00 -45 723,82 -312,21 -1,00
21 112,929 285,205 199,067 -86,138 -0,029 348,00 -78 794,16 -396,25 -1,00
22 68,835 240,029 154,432 -85,597 -0,035 105 158,50 -37 274,59 -241,92 -1,00
23 99,541 270,973 185,257 -85,716 -0,041 1 980,30 -64 641,23 -349,39 -1,00
24 87,622 184,686 136,154 -48,532 -0,022 322,70 -41 841,97 -307,67 -1,00

Od 1.1.2008 metodika stanovení zúčtovací ceny neobsahuje vícenáklady.

OTE nedisponuje údaji o vývoji systémové odchylky v reálném čase. Aktuální hodnoty regulační energie, na základě kterých lze předběžně odhadnout velikost a směr systémové odchylky, jsou zveřejňovány na webových stránkách ČEPS, a.s.