Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Odchylky - elektřina

Zúčtování odchylek, denní vypořádání (verze 0)  -  19.09.2019
Hodina Systémová odchylka (MWh) Součet absolutních odchylek (MWh) Kladné odchylky (MWh) Záporné odchylky (MWh) Zaokrouhlení odchylek (MWh) Náklady na RE (Kč) Náklady na odchylku (Kč) Zúčtovací cena odchylky (Kč/MWh) Zúčtovací cena protiodchylky (Kč/MWh)
1 -71,078 191,874 60,398 -131,476 -0,022 211 754,00 -218 429,90 2 740,92 2 350,00
2 -25,871 266,755 120,442 -146,313 -0,029 105 534,00 -81 615,73 2 492,29 2 350,00
3 3,714 221,146 112,430 -108,716 -0,014 15 050,10 -1 464,18 -13,99 -1,00
4 -5,081 221,317 108,118 -113,199 -0,019 39 726,80 -15 103,13 2 377,94 2 350,00
5 -0,587 227,361 113,387 -113,974 -0,013 17 631,90 -1 746,45 2 353,22 2 350,00
6 -3,085 270,629 133,772 -136,857 -0,015 33 851,30 -9 570,84 2 366,96 2 350,00
7 -38,188 274,930 118,371 -156,559 -0,012 96 352,80 -122 623,89 2 560,03 2 350,00
8 -29,482 199,936 85,227 -114,709 -0,018 77 083,30 -87 882,76 2 512,15 2 350,00
9 -1,560 234,744 116,592 -118,152 -0,040 24 213,70 -4 679,74 2 358,58 2 350,00
10 -28,982 199,092 85,055 -114,037 -0,018 68 150,00 -86 285,20 2 509,40 2 350,00
11 -5,560 228,314 111,377 -116,937 -0,040 31 968,00 -16 641,93 2 380,58 2 350,00
12 -40,545 221,005 90,230 -130,775 -0,055 97 996,10 -124 442,27 2 572,99 2 350,00
13 24,431 226,951 125,691 -101,260 -0,031 964,80 -10 771,01 -86,50 -1,00
14 36,834 233,000 134,917 -98,083 -0,034 4 738,80 -17 428,98 -129,91 -1,00
15 124,932 223,036 173,984 -49,052 -0,032 124,90 -76 201,18 -438,26 -1,00
16 82,152 238,314 160,233 -78,081 -0,052 82,10 -46 153,95 -288,53 -1,00
17 55,040 179,026 117,033 -61,993 -0,040 55,00 -22 600,28 -193,64 -1,00
18 -8,656 115,980 53,662 -62,318 -0,044 31 259,60 -23 307,94 2 397,60 2 350,00
19 -10,059 208,819 99,380 -109,439 -0,041 26 086,00 -29 692,82 2 405,32 2 350,00
20 -35,178 208,178 86,500 -121,678 -0,022 91 888,90 -106 209,34 2 543,47 2 350,00
21 8,056 178,148 93,102 -85,046 -0,056 19 051,10 -2 632,60 -29,19 -1,00
22 -24,460 144,366 59,953 -84,413 -0,040 127 634,80 -68 837,08 2 484,53 2 350,00
23 -51,268 208,146 78,439 -129,707 -0,032 124 551,70 -157 053,28 2 631,97 2 350,00
24 -25,781 248,443 111,331 -137,112 -0,019 118 699,70 -80 026,46 2 491,79 2 350,00

Od 1.1.2008 metodika stanovení zúčtovací ceny neobsahuje vícenáklady.

OTE nedisponuje údaji o vývoji systémové odchylky v reálném čase. Předběžné hodnoty regulační energie, na základě kterých lze předběžně odhadnout velikost a směr systémové odchylky, jsou zveřejňovány na webových stránkách ČEPS, a.s.