Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Roční zpráva

Data o trhu s elektřinou a plynem za daný rok, která jsou dostupná v informačním systému operátora trhu s výjimkou těch, která popisují chování jednotlivých účastníků trhu a která považujeme za jejich obchodní tajemství.

Data denního vyhodnocení (verze 0) - dostupná vždy každou středu
Data měsíčního vyhodnocení (verze 1) - dostupná vždy po vypořádání měsíčního vyhodnocení (zpravidla 16. pracovní den po skončení vyhodnocovaného měsíce)
Data závěrečného měsíčního vyhodnocení (verze 2) - dostupná vždy po vypořádání závěrečného měsíčního vyhodnocení (zpravidla 16. pracovní den po skončení vyhodnocovaného měsíce)