Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE Sandbox EN

Vážený průměr ceny regulační energie

Rok Vážený průměr ceny kladné regulační energie (Kč/MWh) Vážený průměr ceny záporné regulační energie (Kč/MWh)
2020 2433,01 11,96
2019 2534,18 10,94
2018 2503,88 24,51
2017 2443,14 1,46
2016 2638,02 6,56
2015 2572,69 11,55


Uvedené údaje představují vážené průměry ceny pořízené regulační energie (v příslušném směru) za příslušný kalendářní rok vypočítané v rámci závěrečného měsíčního finančního vypořádání odchylek.

Vážený průměr ceny regulační energie.xlsx (14 KB)